Ligestillings- og kirkeministeriet

Bydelsmødre havde i 2013-2014 et samarbejde med Ligestillings- og Kirkeministeriet om at sætte fokus på ligestilling, rettigheder og køn gennem et kursusforløb for Bydelsmødre.

Bydelsmødre og andre interesserede kvinder med minoritetsbaggrund blev tilbudt et kursus i ligestilling, der fungerede som en overbygning til den viden Bydelsmødrene har fået på deres grunduddannelse.

Kurserne tog udgangspunkt i temaer om lige rettigheder ift økonomi, ægteskab, skilsmisse, arv, kønsroller i børneopdragelse, mødom, prævention, krop, seksuel orientering, vold og voldtægt.

Kursernes formål var at give de deltagende kvinder den nødvendige viden og kompetencer til at fortælle kvinder og piger i deres lokalmiljøet om kursets emner, samt viden om, hvordan man finder mere viden om de forskellige emner.

Omkring 100 kvinder tog ligestillingskurserne.

I forlængelse af samarbejdet blev der, som et redskab til Bydelsmødrene, skabt to foldere med den vigtigste information om rettigheder ved ægteskab og skilsmisse.

Folderen om ægteskab kan ses her.
Folderen om skilsmisse kan ses her.

Tak for et godt samarbejde!