Folder om Separation og Skilsmisse

Denne folder er et arbejdsredskab for Bydelsmødre, når de møder spørgsmål om separation og skilsmisse.

Den forklarer de vigtigste ting, man skal gøre og vide, når man skal separeres eller skilles i Danmark:

Folder om seperation og skilsmisse til download