Om Bydelsmødre

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

”Mange forbinder kommunen med noget frygteligt ‐ noget der er farligt. Det er sådan, de kender staten, derfra hvor de kommer. Men hvis det er Bydelsmoderen, der kommer med kvinden til Borgerservice, så har de tillid til, at det ikke er et frygteligt sted…” 
Professionel aktør 2012.

Læs mere om Bydelsmødrene