Sådan arbejder Bydelsmødrene

Læs Bydelsmødrenes egne fortællinger

Læs eksempler fra Bydelsmødrenes arbejde

”Bydelsmødrene er en del af dem, de hjælper ‐ flygtninge og familiesammenførte. Bydelsmødrene har stået med de samme udfordringer. Det er meget lettere for os sprogligt at hjælpe, og der er mere tillid end til myndighederne. Det er vigtigt at vise, at vi er glade for at være her og at vi også bidrager ”
Bydelsmor, 2012

Bydelsmødrene er selv primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og har derfor personlige kompetencer, der gør at de er særligt gode til at støtte andre kvinder: De taler flere sprog, de har kulturel viden, de har selv erfaringer med at være nye i Danmark, de ønsker at hjælpe andre og bor side om side med de kvinder, der har brug for hjælp.

Derudover gennemgår alle Bydelsmødrene en grunduddannelse på 14 moduler, hvor de får viden om forskellige temaer, som vedrører familielivet, lærer principperne for det frivillige arbejde og konkrete metoder der klæder dem på til at støtte andre kvinder på den bedste måde.

Opsøgende arbejde

Bydelsmødrene laver opsøgende arbejde. De har øje for og tør opsøge kvinder, som det offentlige har svært ved at nå. De opsøger kvinder i deres lokalområde i gården, i vaskeriet, i kvindeklubben, på gaden, på legepladsen, i opgangen og mange andre steder.

”På Bydelsmødre-uddannelsen lærte jeg, hvor vigtigt det er at tage kontakt til en kvinde, man kan se har brug for hjælp. Og jeg lærte, hvordan jeg kan gøre det. Så en dag, jeg så en kvinde, der sad og så meget trist ud på en bænk, hvor jeg bor, så tænkte jeg: ”Kom så Taghreed, nu taler du med hende”. Og jeg gjorde det! Vi talte længe sammen. Nu hjælper jeg hende og mange andre med at komme videre med det de har brug for”.
Taghreed Ahmad, Bydelsmor på Ydre Nørrebro, København

Hjælp til selvhjælp

Bydelsmødrene rådgiver ikke, de lytter, viser muligheder og hjælper således kvinden til at træffe de beslutninger, der er rigtige for hende. Bydelsmødrene løser ikke kvinders problemer for dem, men styrker kvinder i selv at kunne løse deres problemer ved at give dem viden, styrke deres selvtillid og vise dem vejen.

”Jeg siger altid til kvinde: første gang vil jeg gerne gå med dig, anden gang sidder jeg ved siden af og hjælper dig og tredje gang så gør du det selv. Jegfortæller hende, at en kvinde skal kunne stå på sine egne to ben”
Serife, Bydelsmor

Sprede viden gennem netværk

Bydelsmødrene gør det som mange kvinder allerede gør, nemlig at dele den viden, de har. På den måde bliver erfaringer hurtigt spredt og brugt af andre. Styrken ved Bydelsmødre er, at den viden, som spredes ikke kun bygger på enkeltstående personlige erfaringer, men bygger på faktuel viden om lokalsamfundet og faglige emner som de har tilegnet sig under Bydelsmødrenes grunduddannelse og efterfølgende oplæg i gruppen.

”Vi ved, at hér i lokalmiljøet der spreder man ikke viden gennem lokalavisen. Hér er det mund‐til -mund metoden, og det er også det, vi udnytter gennem samarbejdet med Bydelsmødrene. Fordi de fortæller det, vi siger, videre…”
Professionel aktør, 2012

Bydelsmødrene bruger tre metoder

På Bydelsmødrenes grunduddannelse bliver Bydelsmødrene øvet i at støtte andre kvinder, så de får den viden, de har brug for til at kunne hjælpe sig selv videre. Bydelsmødrene gør primært brug af tre metoder. 

• Samtale

Bydelsmødrene mødes med og taler med kvinder om emner, der er relevante for den kvinde de besøger. De videregiver eller opsøger viden som kvinden kan bruge til at komme videre i sit liv.

Brobygning

Bydelsmødrene bygger bro mellem kvinderne og lokalsamfundet, fx videregiver Bydelsmødrene viden om kommunens tilbud, foreningslivet, lokale organisationer. Hvis der er behov følger Bydelsmoderen kvinden til det sted hun har brug for at finde.

Netværk

Bydelsmødrene støtter fx kvinderne i at deltage i forskellige arrangementer, så kvinderne har mulighed for at møde andre og udveksle erfaringer og viden.

Her kan du læse eksempler på, hvordan Bydelsmødrene støtter andre kvinder