Bikubenfonden

Bikubenfonden støtter Bydelsmødre-indsatsens drift og løbende udvikling. Bikubenfondens donation går konkret til udviklingen af en bæredygtig organisationsstruktur og til at skabe både lokale og nationale aktiviteter og uddannelsesforløb, som understøtter dette.

I Bydelsmødrenes strategiske styregruppe sidder Bikubenfondens chef for sociale formål, Sine Egede. Sine Egede hjælper os med at udvikle og sikre vores indsats, så den bliver ved med at være vedkommende, synlig og stærkere forankret.
Her kan du læse om den strategiske styregruppe

Bikubenfonden finansierede yderligere arrangementet ”hverdagens integration” som blev afholdt på Statens Museum for Kunst i maj måned 2016. Arrangementet var en del af optakten til Women Deliver-konferencen i København som også foregik i maj, 2016.

Tak for et godt samarbejde!