Økonomer Uden Grænser

I efteråret 2015 lavede Økonomer uden Grænser en samfundsøkonomisk undersøgelse af Bydelsmødre indsatsen i Danmark som konkluderer, at Bydelsmødre-indsatsen er en samfundsøkonomisk gevinst.

Rapporten viser at de mere end 400 frivillige Bydelsmødre hjælper med opgaver, som staten ellers skulle varetage. Det offentlige sparer derfor på driftsomkostninger til tolketimer, socialrådgivertimer og offentlige overførsler. Desuden hjælper Bydelsmødre kvinder i arbejde, hvilket giver ekstra skatteindtægter.

Uafhængige tal fra Økonomer uden Grænser viser at:

• Politikerne får mellem 3 og 10 gange pengene igen over en periode på 10 år.

• En investering 3 mio. kroner pr. år giver 137.000 frivillig-timer, heraf mange som det offentlige ellers skal betale for. Det skaber en værdi af 36,2 millioner kroner p.a. over 10 år.

Samarbejdet foregik fra efteråret 2015 og frem til foråret 2016.

Du kan læse hele rapporten her.

Tak for et godt samarbejde!