Deloitte

Deloitte udarbejdede, som en del af deres CSR-indsats, i efteråret 2014 en evaluering af Bydelsmødre-indsatsen. Evalueringen udkom i januar 2015. Evalueringen dokumenterer effekten og værdien af Bydelsmødrenes arbejde.

Deloittes evaluering viste blandt andet at Bydelsmødrene og de kvinder, de hjælper, oplever, at de gennem indsatsen får et stærkere lokalt netværk og får mere viden om det danske samfund og de kommunale institutioner.

Yderligere viste evalueringen at kvinderne, som Bydelsmødrene hjælper, fremhæver at Bydelsmødrenes hjælp giver dem viden og mod til at løse deres egne problemer på områder, hvor de ellers havde givet op.

Deloittes rapport har bidraget til at skærpe fokus på Bydelsmødrenes store indsats og dens effekt.

Du kan læse hele rapporten her.

Tak for et godt samarbejde!