PET

Bydelsmødre-indsatsen deltager sammen med et bredt udsnit af organisationer, foreninger, kommunale indsatser og uddannelsesinstitutioner i Alliancen mod Online Radikalisering.

Trygfonden og Certas udgav i starten af 2016 en rapport, der viser, at lokalmiljøet og stærke lokale fællesskaber har en stor forebyggende effekt.

Bydelsmødrene udgør stærke lokale fællesskaber på landsplan, som støtter og hjælper forældre gennem samtaler, vidensdeling, netværksskabelse og brobygning. Bydelsmødrene arbejder opbyggende og forebyggende og vores arbejde i alliancen handler blandt andet om at dele vores viden og erfaringer om dette og om hvordan Bydelsmødrene er med til at opbygge positive fællesskaber lokalt.

Samarbejdet foregår fra foråret 2016 og frem til 2018.