Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

I 2016 har Bydelsmødre i samarbejde med København kommune etableret sociale samværsgrupper for ensomme ældre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund tre steder i København. Projektet er en del af 'Bevægelsen mod Ensomhed'

Københavns kommune arbejder med at nå denne målgruppe, idet den statistisk set har en større risiko for depression og en tidligere dødelighed end borgere med etnisk dansk baggrund.

Bydelsmødre fra tre bydele har samarbejdet med lokale aktivitetscentre, om at lave samværsgrupper for de ældre. Målet med projektet er at få skabt en fællesskab mellem ældre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, så de får forbedret livskvalitet og et netværk af ligesindede.

Tak for et godt samarbejde!