Hjerteforeningen

Hjerteforeningen, Bydelsmødre og Journalist Rushy Rashid samarbejder om indsatsen:” Hjertevarm mad – fra hele verden” med økonomisk støtte fra TrygFonden.

Projektet handler grundlæggende om at introducere borgere med etnisk minoritetsbaggrund til hjertesund mad med udgangspunkt i deres egne madtraditioner. Projektet skal være med til at afhjælpe, at der er en overrepræsentation blandt flygtninge, indvandrere og efterkommere med hjertekar sygdomme.

Konkret munder samarbejdet ud i en kogebog med Bydelsmødrenes opskrifter på mad fra hele verden tilrettet hjertesunde retningslinjer af Hjerteforeningen. Derudover bliver ca. 50 Bydelsmødre uddannet i at undervise andre i viden om og tilberedning af hjertesund mad og disse Bydelsmødre afholder mindst 50 madlavningsaftener i hjertesund mad i hele landet for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Samarbejdet foregår fra 2016-2017

Tak for det fortsat god samarbejde!