TrygFonden

I 2016 har vi indledt et samarbejde med Trygfonden og Hjerteforeningen om indsatsen ”Hjertevarm mad – fra hele verden”.

Indsatsen handler om at introducere borgere med etnisk minoritetsbaggrund til hjertesund mad med udgangspunkt i deres egne madtraditioner. Indsatsen skal være med til at afhjælpe overrepræsentationen blandt flygtninge, indvandrere og efterkommere med hjertekarsygdomme.

Konkret munder samarbejdet ud i en kogebog med Bydelsmødrenes madopskrifter fra hele verden tilrettet Hjerteforeningens retningslinjer for sund mad. Derudover bliver ca. 50 Bydelsmødre uddannet i at undervise andre i viden om og tilberedning af hjertesund mad og disse Bydelsmødre afholder mindst 50 madlavningsaftener i hjertesund mad i hele landet for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Tidligere har Trygfonden også støttet Bydelsmødrenes årlige landsmøde.

Tak for et godt samarbejde!

Læs mere om Trygfonden