Mission, formål og værdier

Mission

Gennem stærke relationer baseret på viden, identifikation og fortrolighed arbejder Bydelsmødre for, at kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i svære livssituationer får håb og handlekraft til at skabe den tilværelse de ønsker for dem selv, deres familie og børn.

Bydelsmødre skaber stærke fællesskaber og baner vej for de kvinder, det offentlige ikke kan nå. Det gør de ved at bygge bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud, ved at skabe lokale fællesskaber og ved at etablere netværk på tværs af civilsamfund, det offentlige og den private sektor.

Gennem Bydelsmødre-indsatsen bliver Bydelsmødrenes ressourcer og kompetencer synliggjort og derved bliver forståelsen af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund nuanceret.

Formål

Formålet med Bydelsmødreindsatsen er at bringe håb og forandring i kvinders liv. Bydelsmødre giver kvinder den information og støtte, de har brug for, så de kan tage kontrol over eget liv og træffe de beslutninger, som opleves som rigtige for dem selv, familien og børnene. Indsatsen kan beskrives som hjælp til selvhjælp. Grundtanken i Bydelsmødrekonceptet er, at mødre på mange måder er nøglen til hele familiens sociale og kulturelle integrationsproces.

Værdier

Konceptet for Bydelsmødre bygger på seks værdier. De er fundamentet for alt arbejde i Bydelsmødreregi og for alle relationer mellem kvinder, Bydelsmødre og fagfolk.

De seks værdier er:

  • Anerkendelse
  • Respekt
  • Tillid
  • Ligeværdighed
  • Mangfoldighed
  • Ansvar