Organiseringen

Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat organisation. Vi er etableret under den almennyttige non-profit organisation: Fonden for Socialt Ansvar.

Se vores organisationsdiagram 

Den strategiske styregruppe 

En gruppe dygtige mennesker har sagt ja til at hjælpe os med at udvikle og sikre vores indsats, så den bliver ved med at være vedkommende, bliver mere synlig og stærkere forankret.

Se medlemmerne i den strategiske styregruppe 

Den demokratiske styregruppe

I Bydelsmødrenes Landsorganisation har vi en demokratisk valgt styregruppe, hvor der er plads til op til 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Styregruppen vælges på vores årlige landsmøde af de fremmødte stemmeberettigede deltagere.

Styregruppen skal sikre, at vi i organisationen arbejder os i den rigtige retning i forhold til det overordnede formål og til virkeligheden lokalt. Desuden skal de sikre forbindelse mellem det, som sker i styregruppe regi og de lokale Bydelsmødre-grupper.

Se medlemmerne i den demokratiske styregruppe 

Find referaterne fra den demokratiske styregruppes møder

Bydelsmødrenes Landssekretariat 

Landssekretariatet er etableret under Fonden for Socialt Ansvar og holder til i Herning og i Fonden for socialt ansvars lokaler i København.

I sekretariatet arbejder vi for

  • at opkvalificere Bydelsmødrenes faglighed gennem ny viden og erfaringsdeling
  • at bakke op omkring de lokale Bydelsmødregruppers fællesskab og forankring
  • at udbrede konceptet til flere boligområder i Danmark
  • at skabe netværk og erfaringsdeling på tværs af grupperne i Danmark
  • at skabe samarbejder som fremmer Bydelsmødre
  • at styrke konceptet Bydelsmødre
  • at dokumentere og sprede viden om Bydelsmødrenes indsats
  • sikre midler til indsatsens drift og udvikling

Find sekretariatets medarbejdere og kontaktoplysninger