Om Bydelsmødrene 

Bydelsmødrene kan

Bydelsmødrene kan noget helt unikt, som samfundet har brug for. Bydelsmødrene fjerner et slags ”missing link” mellem de isolerede eller sårbare kvinder og lokalområdet. De kan skabe kontakt til en gruppe kvinder som det offentlige har svært ved at nå. Kvinder som mangler netværk, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog og som ofte har mistillid til det kommunale system. Bydelsmødrene kan etablere tillidsfulde og ligeværdige samtaler med kvinder fordi de kan bruge deres modersmål, fordi de selv har erfaring med at være ny i Danmark og fordi de selv bor i lokalområdet.

”De kan jo se på mig, hvordan jeg kom hertil, og hvordan jeg klarer det nu. Når jeg fortæller, kan jeg mærke, at det hjælper, fordi de kan se, at jeg har været i samme situation…”  
Bydelsmor, 2009

Bydelsmødrene vil

Bydelsmødre brænder for at gøre en forskel. Mange af dem er kommet til Danmark som voksne og har selv gennemgået forskellige udfordringer forbundet med at starte forfra i et ny land. De har kæmpet sig gennem ukendte systemer, lært et nyt sprog og skulle etablere et nyt socialt netværk. Bydelsmødrene ønsker at hjælpe andre kvinder til hurtigere at forstå samfundet og kende deres muligheder i Danmark.

”Da jeg kom til Danmark, var alt nyt og ukendt, og jeg talte ikke dansk. Jeg havde mange planer, fordi jeg havde hørt, at der var mange muligheder i Danmark, man kan lave alt muligt, men hvordan? Jeg kendte ikke nogen og stod dér alene og skulle finde ud af alting selv. Det var hverken nemt eller sjovt. Det tog ikke en dag eller nogle måneder, det tog flere år at lære det hele at kende. Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Så jeg knokler for, at andre kvinder ikke skal blive forsinket med deres planer. Jeg vil fortælle om de muligheder, samfundet tilbyder hurtigst muligt. Det er min drøm som Bydelsmor"  
Shazia Mughal, Bydelsmor og koordinator på Frederiksberg

Bydelsmødrene ved

Bydelsmødrenes personlige viden kobles med faktuel viden om 14 forskellige emner om fx familieliv og kommunens tilbud, som Bydelsmødrene tilegner sig på Bydelsmødrenes grunduddannelse. Det bringer de videre til andre kvinder og på baggrund af den viden og det netværk som Bydelsmødre tilbyder, kan kvinderne træffe de valg, som passer til dem.

Eksempler på Bydelsmødrenes roller og aktiviteter

• Bydelsmødrene guider kvinder til Familie-rådgivningen, borgerservice, gymnastik, kvindecafé,  
   sundhedsplejersken, jobcenteret med mere.

• Bydelsmødrene bliver medarrangør af en eksisterende kvindecafe i en boligsocial helhedsplan .

• Bydelsmødrene arrangerer en temaaften om kommunikation med teenagere i samarbejde med det lokale  
   bibliotek.

• Bydelsmødrene samarbejder med en skole om at få forældre med etnisk minoritetsbaggrund til at  
  deltage i forældremøder.

• Bydelsmødrene arrangerer oplæg med lokalpolitiet i den lokale moské.

• Bydelsmødrene udreder misforståelser mellem forældre og daginstitutioner/skoler

Bydelsmødrenes rolle i lokalsamfundet

Bydelsmødre-gruppen skal ses som en del af en større indsats i et lokalområde, ikke som en indsats ved siden af eller i konkurrence med andre indsatser. Bydelsmødrene bliver en del af lokalområdets indsatser gennem samarbejde om fx en kvindecafe eller sommerfest, og ved at kvinder, som har brug for hjælp, bliver henvist til Bydelsmødrene.

Bydelsmødre-gruppen indgår i lokalområdet i tæt samarbejde med andre lokale aktører. Aktørerne er forskellige alt efter, hvad der giver mening i det enkelte lokalområde. Fordelene ved at indtænke Bydelsmødrene som en del af flere indsatser i lokalområdet er bl.a. at undgå ”konkurrence” eller at forskellige aktører tager de samme initiativer. I stedet samles kræfterne til en mere helhedsorienteret hjælp til kvinder og familier i lokalområdet. Yderligere sikre samarbejdet med andre aktører også Bydelsmødrenes forankring og involvering i lokalområdet.

”Bydelsmødrene er nøglen i forhold til at komme i kontakt med rigtig mange. I forbindelse med vores projekt (Helhedsplan, red.) er der blevet opbygget et netværk på omkring 100 personer, og jeg vil næsten gå så vidt som til at sige, at det er skabt af Bydelsmødrene. Så vi kunne ikke have undværet Bydelsmødrene. De har været grundlaget for, at vores aktiviteter kunne afholdes med succes”  
Professionel aktør, 2012

Udbredelse  

På landsplan:

• Er der 900+ Bydelsmødre.

• Er der over 50 Bydelsmødregrupper fordelt i hele Danmark.

• Taler Bydelsmødrene 70+ forskellige sprog.

• Repræsenterer Bydelsmødrene 60+ forskellige nationaliteter.

• Har en Bydelsmor i gennemsnit 3 samtaler pr. måned

Her kan du læse om effekten af Bydelsmødre

Her kan du læse mere om Bydelsmødrenes målgruppe