Netværksmøder for Bydelsmødre

To gange om året afholder Bydelsmødres Landssekretariat netværksmøder for alle Bydelsmødregrupper opdelt i 3 netværk: Jylland/Fyn, Sjælland og København.

Målet med de halvårlige netværksmøder er

At styrke Bydelsmødre-identiteten, skabe netværk mellem grupperne, erfaringsudveksle om succeser og udfordringer, skabe fornyet motivation og et fælles VI mellem Landssekretariatet, Bydelsmødre og koordinatorer.

Indhold

Kurset giver Bydelsmødrene:

  • Inspiration fra andre Bydelsmødregruppers sucesser til nye aktiviteter og samarbejder
  • Erfaringsudveksling om udfordringer i grupperne og løsninger på dem
  • Konkrete redskaber fra Landssekretariatet til udfordringer
  • Ny viden i form af mini-workshop
  • Tilbud og informationer fra Landssekretariatet
  • Konkrete redskaber til at lave et afsluttende årsregnskab

Hvem?

Møderne er for 2 Bydelsmødre fra hver gruppe og evt. én koordiantor. Mødet er gratis.

Hvornår?

Møderne afholdes to gange om året: i marts og september. Mødet afholdes en hverdags aften fra kl. 17 – 20.

Hvor?

For grupperne på Sjælland og i København afholdes netværksmøderne i København.

For grupperne i Jylland og på Fyn afholdes møderne i Aarhus.

OBS: Der kan søges tilskud til transport hos Landssekretariatet til de Bydelsmødre, som bor langt fra København og Aarhus. 

Tilmelding

Invitationen til netværksmødet bliver sendt til Bydelsmødrenes online-grupper