Ledelseskursus for Bydelsmødre

Hvert år tilbyder Bydelsmødres Landssekretariat Bydelsmødre fra alle grupper et kursus i ledelse af frivillige.

Målet med det årlige ledelseskursus

  • At Bydelsmødre får viden om, hvordan bestyrelsen leder, motiverer, skaber fællesskab og engagerer gruppen til at nå de mål, som gruppen sætter.
  • At Bydelsmødre får konkrete redskaber de kan bruge, når gruppen oplever udfordringer.  

 

Kurset giver Bydelsmødrene konkrete værktøjer til at:

  • Fordele ansvaret for opgaver i gruppen
  • Skabe motivation og sammenhold
  • Sætte realistiske mål
  • Blive ved at skabe meningsfulde og inkluderende månedsmøder, så Bydelsmødre har lyst at komme
  • Være kulturbærer ud fra de 6 værdier
  • Håndtere uenigheder og konflikter

Hvem

Kurset er for forkvinder, næstforkvinder, bestyrelsesmedlemmer eller andre Bydelsmødre, som er interesserede i ledelse af frivillige. Kurset er gratis.

Hvornår

Kurset afholdes hvert år i maj måned. En weekenddag i ca. 4-5 timer

Hvor

To kurser i København et i Århus.

Bydelsmødrene kan søge om tilskud til transport for deltagere, som bor uden for København og Århus.

Tilmelding

Invitationen bliver sendt til Bydelsmødrenes online-gruppe