Budgetworkshop for Bydelsmødre

Hvert år tilbyder Bydelsmødres Landssekretariat Bydelsmødregruppe, der er forening i Københavns Kommune en budgetworkshop.

Målet med den årlige budgetworkshop

  • At Bydelsmødrene har forståelse for, hvor pengene til frivillige sociale foreninger kommer fra og kan lave et budget, der hænger sammen med de mål, som gruppen har sat.
  • At Bydelsmødrene ved, hvordan man laver et systematisk regnskab og et afsluttende årsregnskab.

Kurset giver Bydelsmødrene:

  • Viden om hvor pengene til frivillige sociale foreninger kommer fra
  • Viden om hvad man kan søge penge til og hvordan
  • Konkrete redskaber til at lave et realistisk budget, som passer til gruppens mål
  • Konkrete redskaber til at lave et systematisk regnskab
  • Konkrete redskaber til at lave et afsluttende årsregnskab

Hvem

Kurset er for kasseren, forkvinder, næstforkvinder og andre bestyrelsesmedlemmer som gerne vil have indblik i forenings-økonomi. Kurset er gratis

Hvornår

Kurset afholdes hvert år i februar måned. En hverdags aften kl. 17 – 20.

Hvor

I København

Tilmelding

Invitationen bliver sendt til Bydelsmødrenes online-gruppe