Positive læringsmiljøer i familien

Frivillig indsats skal styrke udsatte forældres forudsætninger for at støtte deres børns læring derhjemme.

En god skolegang er essentiel for et godt børneliv og for at klare sig godt senere hen i livet. Desværre klarer børn fra udsatte familier sig betydeligt dårligere i folkeskolen og senere i uddannelseslivet end børn fra ikke-udsatte familier.

Vi ved fra forskning, at børns læring og trivsel forbedres betydeligt ved, at forældrene engagerer sig i deres skolegang. Men mange forældre er ofte ikke klar over, hvor stor en rolle de reelt set spiller for deres børns læring og mangler viden om, hvordan de kan understøtte deres børns udvikling og læring. Dette gælder særligt forældre i udsatte positioner.

I metodeudviklingsprojektet ”Positive læringsmiljøer i familien” udvikles og afprøves en metode, som skal styrke udsatte forældrenes involvering og deltagelse i deres børns læring. Målgruppen er udsatte familier med børn i indskolingen, som rekrutteres fra vores to samarbejdsskoler, Nørre Fælled Skole og Peder Lykke Skolen. I forløbet deltager familierne sammen i et gruppeforløb, hvor der er fokus på de forhold i hjemmet, som har positiv betydning for børns læring og udvikling (fx literacy/dialog, struktur/rammer, aktiv deltagelse). I forløbet er det forældrene selv, der identificerer udfordringerne i deres familie og afdækker, hvad de kan gøre og har brug for i forhold til at kunne skabe forandringer. Forløbet er et Tran-the-Trainer forløb, hvor forældrene samtidigt bliver klædt på til at kunne række ud til andre forældre. Der bliver desuden tilknyttet fagfrivillige (lærer-/pædagogstuderende) som supplerer med deres faglighed.

Selve forløbet for familierne starter oktober 2020.

Hvis du vil vide mere om initiativet, er du velkommen til at skrive til projektleder Mette Gram på mette@socialtansvar.dk

Initiativet ”Positive læringsmiljøer i familien” er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og løber frem til ultimo maj 2022.