Hvad er sammenhængen mellem Bydelsmødrenesforebyggende arbejde og antiradikalisering

TrygFonden har i samarbejde med CERTA udarbejdet en rapport om radikalisering. Rapporten fremhæver, hvor vigtig familien og lokalmiljøet er i indsatsen mod radikalisering. Netop i lokalområderne kan Bydelsmødrene have stor indflydelse og vigtig betydning som rollemodeller.

Af Martine Nygaard Jensen

Bydelsmødrenes rolle og deres begrænsninger
På landsmødet 2016 deltog Bydelsmødrene i en samtalesalon om emnet fællesskab og radikalisering. De snakkede om, hvordan de kunne være med til at forebygge at personer bliver radikaliseret, og hvor grænsen som frivillig egentlig går.

Som CERTA rapporten konkluderer, så er en stærk familie en af de vigtigste rammer, når man snakker om forebyggelse af radikalisering. Denne konklusion var Bydelsmødrene enige i, da en stærk familie kan hjælpe en person til at træffe de rigtige beslutninger. For at en familie kan være stærk, kræver det nogle stærke tillidsbånd mellem barn og forældre, og børn har brug for både opmærksomhed og omsorg. Der skal være så meget tillid, at et barn tør komme til sine forældre, hvis de er på vej ud i et dårligt miljø. Bydelsmødrene ved, at de kan hjælpe til med at vejlede andre mødre i, hvordan de skaber nogle stærke familiebånd. Som de siger, så har børn brug for nogle faste rammer og nogle grænser. Derfor kan det være en fordel at nå forældrene allerede når de får deres første barn.

Mange af samtalesalonerne handlede også om egen sikkerhed. Bydelsmødrene arbejder frivilligt og derfor er det også begrænset, hvor stort et ansvar de kan bære. Der blev også snakket om tavshedspligt i forhold til, hvornår man skal gå videre til myndighederne med en sag, og hvornår man er underlagt tavshedspligt. Nogle snakkede om, at det altid er en god ide at have familien med i processen, hvis man vil gå videre med sagen.

I relation til dette opfordrer vi jer alle til at læse eller genlæse denne artikel, som forklarer hvordan I passer på jer selv og denne artikel om tavshedspligt.

Fakta om radikalisering

Der findes ikke faste kategorier for, hvem som bliver radikaliseret. Dog er der nogle baggrundsfaktorer, man kan bruge som pejlemærke. Det kan bl.a. være personer, der føler sig uretfærdigt behandlet, og som er fascineret af vold og allerede er en del af kriminelle miljøer. Derudover kan det være personer, der går op i udenrigspolitik og som har relationer i lande, der er i krig. Til gengæld pointerer rapporten, at det sjældent er årsager som økonomi, religion eller uddannelse, som har betydning. Alt i alt kan det være personer, som er i en sårbar situation, hvor de ikke er en del af et fællesskab. Er man i kontakt med en person, som er på vej ud i et dårligt miljø, så er det vigtigt at tage afstand fra de dårlige handlinger, men ikke fra selve personen, som skal hjælpes tilbage på rette spor. Radikalisering kræver en masse forebyggende arbejde, bl.a. i civilsamfundene, som Bydelsmødrene er en del af.

Mere information
Læs mere på TrygFondens hjemmeside og læs rapporten
Download CERTA slides fra Landsmødet 2016 (pdf)
Download CERTA slides fra Landsmødet 2016 (powerpoint)

Hvordan kan PET Outreach hjælpe Bydelsmødre

PET arbejder blandt meget andet med tidlig forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme. Dette arbejde ligger i Forebyggelsescenteret. Arbejdet er baseret på ressourceorienteret samarbejde med civilsamfundsaktører – som for eksempel Bydelsmødre – individer såvel som grupper og organisationer. Arbejdets formål er at skabe lokal sammenhængskraft og modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Man kan kontakte FOREBYGGELSESCENTRET i PET, hvis man har eller kender til ideer, behov eller aktører, som kunne være interesserede i støtte, sparring, udvikling, dublering eller andre former for samarbejde. Alle former for samarbejde foregår på de civile aktørers præmisser, inden for et hvilket som helst emne, der kan favnes under overskrifterne ’Lokale kapaciteter’  og ’Opbyggende diskurs’. Det første omfatter alle former for initiativer, projekter og indsatser med udgangspunkt i eksisterende lokale kræfter og positive fællesskaber  –det andet omhandler indsatser og initiativer med tilknytning til for eksempel styrket (fælles) identitet og tilhørsforhold, inkluderende kommunikation, medier, kulturforståelse og –brobygning.

Henvendelser rettes til: gba007@pet.dk eller jpe053@pet.dk

Hvordan kan Amal Hayat hjælpe Bydelsmødre

Amal Hayatarbejder med forebyggelse af radikalisering og hjælper både bekymrede familier og børn, som er på vej til at blive radikaliseret. . De tilbyder rådgivning til alle, der ønsker at være en del af det danske samfund og bryde med den militante jihadisme og forlade voldelige grupper. De har telefonisk rådgivning tirsdage og torsdage kl. 13-15 og kan også kontaktes via deres hjemmeside www.amal.dk