Pas på dig selv

Når du hjælper andre og bruger din energi og dig selv på at hjælpe andre, er det helt centralt, at du lærer at passe på dig selv. For nogle år siden indgik Bydelsmødre i et samarbejde med en gruppe psykologer for at finde frem til nogle enkle, men brugbare, redskaber som Bydelsmødre kan bruge i deres daglige, frivillige arbejde for at passe på sig selv. At passe på sig selv handler dels om at mærke sig selv, og kun sige ja til det man kan overkomme og har lyst til. Redskaberne blev samlet i en præsentation, som I kan downloade her. Desuden undervises alle Bydelsmødre i redskaberne på grunduddannelsen.

Det vigtigste redskab er det lokale fællesskab, man som Bydelsmor indgår i. Man er aldrig alene med de opgaver, man står overfor. Det er vigtigt, at alle månedsmøder er bygget op omkring erfaringsudveksling, ny viden og noget socialt. På den måde styrkes relationerne i gruppen, og man kan hurtigt trække på de andres hjælp. Et andet vigtigt redskab er det faglige netværk omkring Bydelsmødre. Netværket af fagpersoner tager over, når en Bydelsmor ikke kan komme videre eller ikke kan løse en problemstilling. Og så handler det i høj grad om at holde fast i hjælp til selvhjælp og kun hjælpe kvinden til at handle selv.

På landsmødet var det igen et emne, som kom op. Hvor går grænsen for det frivillige arbejde og hvem passer på Bydelsmødrene. Vores råd er, at I bliver rigtig gode til at afholde månedsmøder, at I tager disse møder meget alvorligt. Læs mere om det gode månedsmøde. Og at I altid kan kontakte landsorganisationen for støtte og hjælp!