Donationer i 2016

Tak for støtten til Bydelsmødre i 2016 

Bydelsmødre-indsatsen drives af frivillige bistået af et mindre, lønnet sekretariat. Donationer og bidrag fra fonde, organisationer, puljer, virksomheder har afgørende betydning for indsatsen. Vi er hvert år taknemmelige og glade for støtten, den er en uvurderlig hjælp for at nå vores mål.

En stor og dybtfølt tak til alle, som har støttet os i år:

Tak til alle for et godt samarbejde!