Det lokale samarbejde mellem Bydelsmødre og organisatoriske frivillige – fokus på gensidig læring.

Mange Bydelsmødre ender med at blive engagerede ledere og seje projektmagere. Hvordan bakker vi op om den udvikling? Første kapitel kommer her.

Nogle gange handler det om viden, nogle gange handler det om opmuntring, nogle gange handler det om at afprøve i praksis, når man skal lære nye kompetencer. Rundt omkring i landet arbejder Bydelsmødre med at skabe forandringer lokalt. Der er masser af energi og motivation. Udover at skabe forandring hos kvinder, oplever vi et ønske om at blive bedre til at organisere aktiviteter og skabe engagement i Bydelsmødregruppen. Det ønske forsøger vi at imødekomme med det, vi har valgt at kalde ’organisatoriske frivillige’.

Bydelsmødre i mødeBydelsmødres kerneopgave er at støtte kvinder i udsatte livssituationer til at tage kontrollen i eget liv. Vi oplever i stigende grad et ønske hos Bydelsmødrene om at blive bedre til at organisere aktiviteter og skabe engagement i Bydelsmødregruppen. Det er her de organisatoriske frivillige kommer ind i billedet. De organisatoriske frivillige er frivillige, som er tilknyttet de lokale Bydelsmødre-grupper, og som sammen med Bydelsmødrene gør en stor indsats for at skabe stærke lokale Bydelsmødregrupper. Målet er at gøre de frivillige Bydelsmødre til gode ledere, skabe et godt fællesskab i gruppen og arrangere vellykkede aktiviteter. De organisatoriske frivillige støtter op om det organisatoriske arbejde; de står til rådighed og hjælper med fx at holde fokus på de interne rammer, når der eksempelvis skal laves regnskab eller hvis der skal skrives rundt til lokale fagpersoner.

I de lokale grupper står ligeværdighed, ressourcesyn og respekt øverst på dagsordenen og den organisatoriske frivilliges rolle er at supplere og lære sammen med Bydelsmødrene.

Vi har gjort os mange erfaringer om dette samarbejde for at sikre, at den organisatorisk frivillige ikke overtager lederskabet og for at sikre et ligeværdigt samarbejde. Nu har vi udformet en manual, som skal sørge for, at alle nye organisatoriske frivillige føler sig klædt ordentlig på til den rolle, de skal udfylde i Bydelsmødrefællesskabet. 

I kan læse manualen her.

I næste nyhedsbrev kan du læse, hvordan I som Bydelsmødre kan arbejde målrettet med at komme fra idé til handling.


Laura Have Yde

Konsulent
Bydelsmødrenes Landsorganisation