Bydelsmødrene klædes på til flygtningemodtagelse

Bydelsmødre i Danmark skal på banen, når de mange flygtninge skal finde fodfæste i kommunerne.

Af Laura Yde, Bydelsmødrenes Landsorganisation

En hjælpende hånd er altafgørende

Mange tusinde flygtninge, især fra Syrien, skal i løbet af 2015 starte forfra i Danmark. De har taget den lange rejse over middelhavet, men rejsen er endnu ikke slut. Der venter dem et stort arbejde, når de skal starte et nyt liv op rundt om i landets kommuner.

De kommunale medarbejdere kan ikke klare arbejdet alene. Der er brug for frivillige og der er især brug for Bydelsmødre, for Bydelsmødrene kan gøre en stor indsats. De har sprog, viden om samfundet, de kan bygge bro og har meget viden om, hvad man har brug for hjælp til, når man skal starte forfra i et nyt land.

Derfor er Bydelsmødrenes Landssekretariat i fuld gang med at etablere samarbejde med kommunernes modtagelsesenheder, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. Vi har udviklet materiale, som i løbet af oktober måned skal præsenteres for landets kommuner på forskellige netværksmøder afholdt af Integrationsnet. Samtidig er vi i løbende kontakt med Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors om, hvordan vi kan bruge hinanden. Torsdag den 24. september præsenterede vi Bydelsmødre-indsatsen på et infomøde afholdt af Røde Kors for omkring 100 frivillige, som gerne vil engagere sig i gode frivillige integrationsprojekter.

Et nyt modul om flygtninge på Bydelsmødrenes basisuddannelse.

For at klæde Bydelsmødrene ordentligt på til den ansvarsfulde rolle, er vi fuld gang med at udvikle et ekstra modul om flygtninge til Bydelsmødrenes basisuddannelse, som de fremtidige Bydelsmødre vil blive uddannet i. Men også de uddannede Bydelsmødre skal have kurser, som vil blive afholdt forskellige steder i Danmark i løbet af efteråret 2015 og foråret 2016.

Modulet om flygtninge kommer til at bestå af to dele:

Første del vil handle om lovgivningen omkring flygtningene; opholdstilladelse, flygtningelovgivning, familiesammenføring, krav til sprogundervisning og beskæftigelsesrettede aktiviteter mm. Bydelsmødrene vil også få viden om de krav og procedurer, som flygtninge skal indgå i. Det kan for eksempel være krav til samtaler med aktører i kommunen og på jobcenteret. Alt det skal vi bruge til at kunne hjælpe med at udfylde alle de huller, som det offentlige system ikke kan udfylde.

Anden del af modulet kommer til at give viden om traumer og kriser, sorg, coping, psykisk førstehjælp og støttende kommunikation. Hvad er det for eksempel for nogle symptomer man har, hvis man har et traume eller hvordan kan man bedst støtte, vejlede eller henvise en person med traumer videre?

Og så skal vi også snakke om, hvordan Bydelsmødrene bedst passer på sig selv.

En opfordring til alle Bydelsmødre-grupper

Vi vil gerne opfordre alle Bydelsmødre-grupper i Danmark, som bor i kommuner, hvor der kommer flygtninge, til at snakke om, hvordan jeres lokale gruppe kan hjælpe.

På et månedsmøde kan I eksempelvis i fællesskab snakke om:

- Hvad kan en Bydelsmor hjælpe en nyankommen flygtning med?

- Hvem kan hjælpe jer med at få kontakt til de flygtninge, som har brug for en Bydelsmor?

- Hvem kan I henvise Flygtningene til i jeres lokalområde? Tegn for eksempel et kort, hvor I kan tegne alle de vigtige steder og fagpersoner ind.

Vi foreslår også, at I kontakter Dansk Flygtningehjælp. De har materiale, I kan få, og nogen steder har de frivillige, som vil komme ud på jeres månedsmøder og holde oplæg samt svare på spørgsmål.

I kan selv finde mere viden og fakta om flygtninge på Dansk flygtningehjælps hjemmeside: http://flygtning.dk/nyheder-og-presse/25-spoergsmaal-og-svar-om-flygtninge/

Landsmødet vil også handle om flygtninge

Hvordan Bydelsmødrene kan hjælpe de mange nyankomne flygtninge vil også blive et vigtigt tema på landsmødet, hvor vi blandt andet får besøg af Else Marie Ringgaard fra Dansk Flygtningehjælp, som vil give os svar på en lang række spørgsmål om flygtninge og den lovgivning, de er omfattet af.