Bydelsmødreindsatsen forebygger radikalisering

I slutningen af februar figurerede Bydelsmødrene både på DR’s hjemmeside og i TV-avisen – denne gang med fokus på antiradikalisering.

Bydelsmødrenes betydningsfulde indsats blev understreget, da Trygfonden og analysevirksomheden CERTA for nylig udkom med rapporten "Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme". Her fastslås der, at de lokale fællesskaber har en stor betydning i forebyggelsen af radikalisering blandt unge – fællesskaber som blandt andet Bydelsmødrene faciliterer. Det blev da også tema på DR umiddelbart efter rapportens udgivelse, hvilket kan ses i følgende video:

Rapporten fra Trygfonden og CERTA markerer, at man i al for høj grad har fokuseret på de offentlige instansers handlemuligheder i forhold til antiradikalisering, hvor de lokale aktører (som Bydelsmødrene) bør bakkes endnu mere op. Det er nemlig i lokalmiljøet, at der kan ske en betydelig udvikling og positiv forandring, når lokale rollemodeller tør vise vejen.

Rapporten anbefaler, at de mange initiativer (som Bydelsmødrene), som allerede er i værk og virker, får langt mere bevågenhed i de offentlige debatter. Sådan kan de nemlig inspirere andre, opløfte befolkning og politikere samt nedbryde fordomme mod ’belastede’ områder.

Rapporten beskriver, hvordan det er vigtigt med stærke personligheder i lokalområderne, der kan optræde tillidsvækkende og lægge øre til de svære fortællinger. Med den slags ligeværdige sjæleven, føles det nemmere at søge hjælp inden det er for sent og svære tanker er blevet til uhensigtsmæssige handlemønstre.

Landet over kan Bydelsmødre fortælle historier fra hverdagen, hvor netop deres skulder, øre eller handling gav en kvinde i nærmiljøet overskud til meget mere. Bydelsmødrene kan fortælle om, hvordan de har tilført styrke, modstået ensomhed, guidet i kulturtolkning eller stået kvinder bi, hvis børn har mistrivedes.

Bydelsmødrene beviser dagligt, at deres støtte og nærvær har mærkbar betydning for kvinderne de hjælper, for kvindernes børn og for kvindernes netværk. Også når det gælder antiradikalisering! Og nu beviser Trygfonden og CERTA det også.

Du kan læse hele rapporten ved at downloade den fra boksen herunder.

Materialer