Fordel rollerne i gruppen

Det er vigtigt at fordele ansvaret og rollerne i gruppen. Det ansvar og den tillid, der ligger i at få en opgave, er med til at vi føler os vigtige og inkluderede.

Hvis Bydelsmødre falder fra, handler det ofte ikke om at de mangler lyst, men om at de ikke kender deres rolle i gruppen.

I kan også finde en øvelse, hvor I får snakket om forkvindens rolle: Hvad er en god leder? Og hvilke forventninger har forkvinden og gruppen til hinanden?

Øvelser:

Frivillighed - hvad betyder det?

Hvad er en god leder/forkvinde?

Hvad er jeg god til? - Kompetencehjulet

Hvilke opgaver er der i din Bydelsmødre-gruppe?

Min rolle i gruppen - realistiske planer - togøvelsen

Personlige samtaler med alle Bydelsmødre

Workshop om månedsmøder og rollefordeling

Vil I lave en workshop om månedsmøder og rollefordeling? Det tager 3 timer. I får snakket om, hvad I hver især er gode til, og det vil hjælpe jer til at lave en god rollefordeling i gruppen. Workshoppen hedder Workshop 1: Månedsmøder og Rollefordeling og I kan finde den her: 3 workshops klar til brug