3 workshops klar til brug

Workshop 1: Månedsmøder og Rollefordeling

Workshoppen her, kan hjælpe jer til at få styr på, hvordan I holder et godt månedsmøde. I får også snakket om, hvad I hver især er gode til, og det vil hjælpe jer til at lave en god rollefordeling i gruppen.

Klik her, for at downloade drejebogen:

Workshop 1: Månedsmøder og rollefordeling

Materialer I skal bruge til workshoppen:

Kompetencestjernen

Månedsmøde-skabelonen

Workshop 2: Samarbejde og Fællesskab

Det kræver et godt Bydelsmødre-fællesskab at udføre kerneopgaven: at hjælpe andre kvinder. I workshoppen her, får I sammen lavet nogle fælles spilleregler, som gør det klart, hvordan I gerne vil samarbejde. I laver spillereglerne med fokus på Bydelsmødrenes 6 kerneværdier.

Klik her, for at downloade drejebogen:

Workshop 2: Samarbejde og Fællesskab

Materialer I skal bruge til workshoppen:

Plakat med de 6 værdier

Beskrivelse af de 6 værdier

Vores fælles spilleregler

Månedsmøde-skabelonen

Månedsmøde spørgsmål

 

Workshop 3: Gør jeres idé til en aktivitet

I workshoppen her, bliver I introduceret til et redskab, som I kan bruge, når I skal planlægge en aktivitet. Redskabet kan hjælpe jer til at lave realistiske aktiviteter, som giver det resultat, I ønsker.

Klik her, for at downloade drejebogen:

Workshop 3: Gør jeres idé til en aktivitet

Materialer I skal bruge til workshoppen:

Arbejdsark: Fra idé til aktivitet

Månedsmøde-skabelonen