Byg bro mellem skole og forældre

Samarbejde mellem forældre og skole kan være svært. Bydelsmødrene i Holstebro har arbejdet sammen med kommunen med at skabe tillid mellem forældre og skole.

I Holstebro skulle der laves en ny skoleordning, der betød at ikke alle børn kom til at gå på den skole, der lå tættes på hvor de boede. Det gav meget frustration, utryghed og forvirring blandt forældrene. Problemet var isært stort blandt forældre med minoritetsbaggrund, der havde svært ved det danske sprog.

Kommunen spurgte deres lokale Bydelsmødre, om de ville hjælpe, med at gøre overgangen til den nye skoleordning god og samtidig hjælpe med, at skabe tryghed og tillid mellem skole og forældre.


Sådan gjorde Bydelsmødrene fra Holstebro
Bydelsmødrene holdt i samarbejde med skolen og kommunen en fælles informationsaften. Bydelsmødrene lavede invitationer på forskellige sprog og opsøgte forældre med minoritetsbaggrund til elever på skolen.

Derudover var Bydelsmødrene, sammen med lærere og en integrationskonsulent værter på selve informationsaften.


Vil I også bygge bro mellem skole og forældre?
Tag kontakt til jeres lokale skole og tal med dem om, hvordan I kan bidrage til et bedre samarbejde imellem skole og forældre med minoritetsbaggrund.

Vil I gerne vide mere?
Tag kontakt til Tiahes Thiaharaja, Bydelsmor i Holstebro.
Tlf.: 23 23 25 47
E-mail: tiaheswery@gmail.com