Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Hvert år skal foreningen holde generalforsamling inden 1. marts.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange åreligt. Afhold dem så det giver mening i jeres forening. For eksempel før eller som en del af et månedsmøde.

Sådan holder i generalforsamling 

Sådan holder i bestyrelsesmøde


Tag referat

Når I afholder generalforsamling eller bestyrelsesmøde kan I bruge skemaerne her:

Referat til generalforsamlinger

Referat til bestyrelsesmøder

Foreningsguide

Find hele guiden her og de arbejdsark der høre til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder under finder I:


 Foreningsguide: Bestyrelsesarbejde til download

Her finder I et opdateret årshjul:

Årshjul

Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen skal indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling hvis:

  • Et flertal på generalforsamlingen kræver det eller
  • Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det eller
  • hvis mindst 1/3 af foreningens frivillige kræver det

Hvad skal I som bestyrelse gøre:

Indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter der er stillet krav om det.

Indkaldelsen skal vise de emner der kan kan tages beslutninger om på den ekstraordinære generalforsamling. Der kan kan tages beslutninger om de emner, som står på indkaldelsen.

Der gælder de samme beslutningsregler og stemmeregler som ved ordinær generalforsamling.