Første bestyrelsesmøde

Fordeling af ansvar og roller i bestyrelsen

Drejebog: Første bestyrelsesmøde

Drejebogen guider jer igennem jeres første bestyrelsesmøde (det konstituerende bestyrelsesmøde), hvor I får fordelt ansvar og roller i bestyrelsen.

Arbejdsark til det første bestyrelsesmøde

Referat - første bestyrelsesmøde

Blomsterhave-billedet

Månedsmøde-skabelon

Årshjul

Samarbejdsaftale

Fra idé til aktivitet-skema

Brug de kort, der giver mening i jeres forening lige nu:

Opgavekort: Bestyrelsens opgaver

Find eksempler på budget, regnskab og bilagtryk her

Find beskrivelsen af det første bestyrelsesmøde i foreningsguiden på s. 16:

Foreningsguide: Bestyrelsesarbejde til download  Bestyrelsesarbejde