3 workshops klar til brug

Materialet herunder er udarbejdet til, at Bydelsmødrene selv kan bruge det. Derfor findes det på den del af hjemmesiden, som hedder 'Til Bydelsmødregrupper'. Når du trykker på linksne nedenfor, bliver du automatisk ledt der hen.

Som koordinator er din rolle i denne fase at klæde Bydelsmødrene på til selv at facilitere de forskellige workshops. Det kan I gøre ved at holde formøder, hvor I fordeler hvilke Bydelsmødre, der skal sige hvad - og øver det. Formøderne er vigtige, fordi de giver Bydelsmødrene ansvar og ejerskab for det organisatoriske arbejde og gruppens udvikling. Brug den tid der skal til. Det er helt essentielt at ejerskabet overdrages fra koordinator til gruppen, så gruppen kan fungere selvstændigt . 

Husk at introducere Bydelsmødrene til hele den del af hjemmesiden, som hedder 'Til Bydelsmødregruppen'. Her ligger alle de materialer, redskaber og workshops, som gruppen får brug for.

Læs beskrivelsen herunder eller tryk her for at få adgang til drejebøger og materiale

Workshop 1: Månedsmøder og rollefordeling

Workshoppen her, kan hjælpe jer til at få styr på, hvordan I holder et godt månedsmøde. I får også snakket om, hvad I hver især er gode til, og det vil hjælpe jer til at lave en god rollefordeling i gruppen.

Workshop 2: Samarbejde og Fællesskab

Det kræver et godt Bydelsmødre-fællesskab at udføre kerneopgaven: at hjælpe andre kvinder. I workshoppen her, får I sammen lavet nogle fælles spilleregler, som gør det klart, hvordan I gerne vil samarbejde. Samarbejdsaftalen bliver lavet med fokus på Bydelsmødrenes 6 kerneværdier.

Workshop 3: Gør jeres idé til en aktivitet

I workshoppen her, bliver I introduceret til et redskab, som I kan bruge når I skal planlægge en aktivitet. Redskabet kan hjælpe jer til at lave realistiske aktiviteter, som giver det resultat, som I ønsker.