Vi tager ansvar for hverdagens integration

Kursus om modtagelse af flygtninge

Af Laura Yde, Bydelsmødrenes Landsorganisation

Mere end 17.000 flygtninge er kommet til Danmark i 2015 og 2016. Mange venter stadig på at få deres sag behandlet mens andre allerede er flyttet ud i landets kommuner. Ude i kommunerne begynder endnu en rejse, hvor flygtningene skal lære sprog, finde viden om samfund, forstå den nye kultur og opbygge et nyt socialt netværk.

Bydelsmødrene kan hjælpe der hvor jobcentreret og sprogskolens grænser går. Vi kan følge med og forklare om varerne i supermarkedet eller gå med til møder i jobcenteret. Mange Bydelsmødre kan bruge deres modersmål og endnu flere har selv erfaringer med at være nye i Danmark. Det er en kæmpe ressource, som vi skal bruge.

Vi ved, at mange Bydelsmødre ønsker at hjælpe og engagere sig i at støtte og guide de nyankomne flygtninge i kommunen. Der er masser af energi og motivation, men også en del uafklarede spørgsmål; hvad er det egentlig for en situation flygtningene står i, hvem kan man samarbejde med og hvilken hjælp er der mest brug for?

I løbet af efteråret afholder Bydelsmødrenes Landsorganisation et kursus. Formålet med kurset er at give et overblik over den situation, som flygtninge står i og indblik i, hvordan Bydelsmødre bedst kan hjælpe.

Indhold:

Kurset vil være delt op i to dele:

  • Første del: Ny viden og overblik over møder, praktikforløb, sprogforløb mm. som flygtninge er forpligtede til at deltage i. På kurset i København har vi været så heldige at Else-Marie Ringgaard fra Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælp kommer og deler sin viden med os.

  • Anden del har fokus på erfaringsudveksling og på at arbejde på konkrete ideer til, hvad vi, som Bydelsmødre kan gøre og hvem vi kan samarbejde med.

Praktisk:

Sjælland:

Det første kursus afholdes i København hos velkomsthuset for flygtninge, Welcome House, søndag den 18. september kl. 11-15.

Jylland:

Datoen for et kursus i Jylland er endnu ikke fastlagt. Vi sender en indbydelse ud til alle de jyske og fynske Bydelsmødre, så snart vi har en dato i kalenderen.

Kontakt Laura for mere info:

Telefon: 21 30 60 85

Mail: laura@socialtansvar.dk