Projektlederkursus: Bliv klædt på til at stå for projekter

Jeg tænkte, at jeg ikke var god til lederrollen, og det at være forrest. Men det har ændret sig, kan jeg se. (Nahgma, Bydelsmor Amager. Evaluering af projektlederkurset i foråret 2016)

Et nyt kursus i projektledelse for Bydelsmødre, der er frivillige i Welcome House i Valby, er netop skudt i gang. Kurset understøtter de 15 deltagende Bydelsmødres frivillige indsats i projektet ”Bydelsmødre i Welcome House”.

Over fire kursusgange vil Bydelsmødrene få viden om

  • Opstart og forankring af projekter
  • Planlægningsværktøjer
  • Samarbejdsværktøjer
  • Forankring af projekter

Det er vores overbevisning, at man lærer bedst ved at afprøve ting i virkeligheden. Derfor er kurset knyttet sammen med Bydelsmødrenes engagement i Welcome House; et mødested for frivillige, flygtninge og andre nyankomne til Danmark, som ønsker at få et netværk og deltage i aktiviteter sammen.

Undervisningen er et led i at skabe et godt og forankret samarbejde med Welcome House. Her kommer de Bydelsmøde, der deltager i kurset, til at være ansvarlige for, at projektet ”Bydelsmødre i Welcome House” bliver en succes. De bliver ansvarlige for planlægningen, koordineringen, vagtskemaer, kontakten til Welcome House og igangsættelse af eventuelle aktiviteter.

Tankerne bag kurset

Vi har fået en del henvendelser fra forskellige Bydelsmødre, der ønsker mere viden om, hvordan man planlægger, afholder og afslutter projekter og aktiviteter. Mange Bydelsmødre er aktive i socialt arbejde, men tit er de ikke en del af planlægningen inden selve aktiviteten eller projektet og evalueringen. Det er tit en koordinator, der har den rolle.

Derfor arbejder vi på kurset med projektledelse og giver konkrete værktøjer til, hvordan man leder et projekt eller en aktivitet hele vejen fra ide til virkelighed.

Vi afholder løbende forskellige kurser i løbet af året. Så hold øje med Bydelsmødrenes Facebookside og jeres forkvinde eller koordinators mail-indbakke.