Når to Bydelsmødregrupper
bliver til én

Hvordan overlever det stærke ”VI”, når Bydelsmødre-gruppen forandres?

Bydelsmødre er verdensmestre i fællesskab. Gennem Bydelsmødrenes grunduddannelse bygges et stærkt fællesskab op. Et stærkt ”VI” vokser ud af uddannelsens moduler. Hvordan sikrer man, at det gode samarbejde og det stærke fællesskab fastholdes, når den erfarne Bydelsmødregruppe skal fusioneres med en nyuddannet gruppe?

Her følger gode idéer, som kommer af direkte erfaringer fra fusioner i Bydelsmødre-grupper rundt om i Danmark.

Dialogiske øvelser

Når to grupper skal fusioneres, skal der investeres i fællesskabet på samme måde, som der blev gjort under Bydelsmødrenes grunduddannelse. Under uddannelsen bruges en masse små dialogiske øvelser, som gør at alle lærer nyt samtidig med, at de også lærer hinanden bedre at kende. Det er de samme redskaber som skal støves af og bruges på ny. Bliv inspireret af ledelseshåndbogen.

Øvelse FØR fusionen: Min særlige opgave

Det er en god idé at tale om fusionen i både den nye og den gamle gruppe allerede inden grupperne mødes. På den måde er alle klar over det, der skal ske, alle har reflekteret over, hvad der skal til for, at fusionen lykkes og hvad de selv kan bidrage med. Brug fx følgende øvelse til at forberede begge hold på fusionen:

Sådan gør I:

Sæt jer sammen to og to og svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad vil du bidrage med til fællesskabet?
 • Hvad er din vigtigste opgave, når de to grupper skal samles?
 • Hvad vil du helt konkret gøre, når de to grupper skal mødes første gang?
 • En runde, hvor alle fortæller, hvad de vil være særligt opmærksomme på og hvad de vil gøre.

Mål: Alle er klar over, hvad der skal ske

Mål: Alle har en forståelse af, at den enkelte har et ansvar for, at det vil lykkes.

Mål: Der er en fælles plan for, hvad der skal ske, når de to hold mødes første gang.

Øvelse til selve fusionen: Dem og Os

Denne øvelse kan sætte ord på den enkelte gruppes forståelse af sig selv og det, I synes er vigtigt. Det giver den anden gruppe et vigtigt indblik I, hvem I er. I kan få talt om forskelle og ligheder mellem grupperne, og det skaber forståelse og et nyt fællesskab mellem jer.

Sådan gør I:

I skal sætte jer sammen ud fra hvilken gruppe Bydelsmødre, I er uddannet sammen med.

I skal på 5-10 minutter forberede en lille fortælling til de andre ”om Os”.

Beskriv kort jeres gruppe:

 • Hvad er I gode til?
 • Hvad er I særligt stolte af?
 • Hvad vil I gerne tage med til det nye fællesskab?
 • Hvad vil I gerne være bedre til?
 • Hvad tror I, de andre siger om jer?
 • Hvad vil de måske blive overrasket over?

Hver gruppe fortæller på 5 minutter de andre ”om Os”

Sæt jer sammen to og to (en fra hver gruppe), tal om forskelle og ligheder.

”Det var en alletiders velkomstreception – de ”gamle” Bydelsmødre havde printet flag ud, lavet servietdekorationer, sørget for højtaler og musik. Amina holdt en tale og Raho lavede navneleg. Derefter tog Ruth den gamle gruppe med, jeg tog den nye gruppe med og så lavede vi øvelsen "hvad tror de andre om os, hvad vil vi gerne fortælle om os" - Den fungerede bare rigtigt godt, og derefter gik snakken, både omkring det at lære hinanden at kende, der var også flere, der gerne ville følge op på forskellige Bydelsmor-relevante sager i plenum. Det fungerede meget fint, at der både var plads til "fest og faglighed". Alt i alt en rigtig fin aften, hvor jorden blev gødet godt til fusion af grupperne”

Koordinator Kristine Kristensen, Bydelsmødrene Nordvest

Den erfarne gruppe tager ansvaret for fusionen og intro til månedsmødet

For at skabe ejerskab og en direkte forbindelse mellem den erfarne og den nye gruppe er det en god idé, at de erfarne Bydelsmødre forbereder og styrer velkomsten og introducerer månedsmødet til de nye Bydelsmødre.

”Jeg holdt et forberedelsesmøde med de erfarne Bydelsmødre, der sidder i bestyrelsen i Bydelsmødregruppen. Vi planlagde og øvede, hvordan de ville sige velkommen, hvilke øvelser de ville lave og hvordan de ville styre og introducere de nye Bydelsmødre til månedsmøderne. Det viste sig at være en rigtig god investering for Bydelsmødrene styrede hele aftenen. Det gik supergodt og de nye Bydelsmødre fik en god velkomst og en forståelse af, hvordan månedsmøderne kommer til at køre”

Zeljka Secerbegovic, Bydelsmødrene Herning

Øvelse: Forberedelse af velkomst og introduktion

Tag udgangspunkt i de faste elementer fra månedsmøderne:

 • Erfaringsudveksling
 • Ny viden
 • Fællesskabet (dialogiske øvelser)
 • Og suppler med, hvad I ellers synes der skal til at skabe en god velkomst for de nye Bydelsmødre.

Sådan gør I:

 • Sæt jer sammen i mindre grupper og brainstorm på, hvilke dialogiske øvelser I kender, som er gode til at ryste folk sammen (lære navne, få indblik i hinandens liv, grine sammen)
 • Vælg de 3 øvelser I synes bedst om
 • Fremlæg dem for de andre. Skriv alle forslag ned, så I kan bruge dem på månedsmøderne fremover. (Det er vigtigt at styrke fællesskabet ved alle møder)
 • Lav en fælles tidsplan plan for velkomstmødet (fx Velkomsttale, dialogiske øvelser, intro til månedsmødet, intro til erfaringsudveksling, intro til arbejde/arrangementer som I erfarne Bydelsmødre har været en del af eller har planlagt fremover, hygge, musik, mad)
 • Fordel hvem der tager ansvaret for de forskellige elementer og hvor lang tid det må tage.
 • De som har taget ansvar for en del af aftenen øver, hvad de skal sige og gøre.

Mål: Alle har været med til at vælge, hvordan grupperne skal lære hinanden at kende.

Mål: Alle ved, hvad der skal ske på velkomstmøde

Mål: De som har taget ansvaret for en del af velkomstmødet ved, hvad de skal.

”For at give ejerskabet videre er det vigtigt at både de erfarne og nyuddannede Bydelsmødre bliver involveret med det samme i planlægning og afvikling af månedsmøderne, så snart de to grupper er fusioneret”.

Koordinator Kristine Kristensen, Bydelsmødrene Nordvest

Skab en mentor og mentee relation

Der er gode erfaringer med at skabe en én-til-én-relation mellem en erfaren Bydelsmor som mentor og en nyuddannet Bydelsmor som mentee . Det giver de nyuddannede Bydelsmødre en god start som Bydelsmor, og gør, at der bliver skabt en god sammenhæng mellem de erfarne og de nyuddannede Bydelsmødre.

Aftalen kan laves på mange måder. Nogle grupper laver blot en uformel aftale mellem Bydelsmødrene. Bydelsmødrene i Herning har lavet en formel mentoraftale for 6 måneder, som Bydelsmødrene har skrevet under (se dokumentet: Mentoraftale).

Maja Langhorn, konsulent i Bydelsmødrenes Landssekretariat