5-års jubilæumsfest om fællesskab og forandringer

Af Laura Yde, Bydelsmødrenes Landsorganisation

Årets landsmøde nærmer sig, tilmeldingslisten vokser og programmet er så småt på plads. Det bliver et landsmøde, hvor vi kan se frem til alle de traditioner, der hører sig til på landsmødet: styregruppevalg, DJ og dans, viden og erfaringsudveksling

Fællesskab og forandringer

Landsorganisationen har 5-års fødselsdag. Den 23. Marts 2011 blev landsorganisationen stiftet. Det skal fejres! Derfor sætter vi fokus på de forandringer, som Bydelsmødre har skabt de sidste 5 år. Vi skal tale om det fællesskab, vi har opbygget sammen og reflektere over de forandringer, Bydelsmødre har skabt for sig selv, for andre kvinder og for Danmark.

I de fem år, der er gået, er vi blevet meget klogere på, hvad det er for en forskel Bydelsmødre-indsatsen skaber for kvinder i Danmark.

I både 2015 og 2016 blev Bydelsmødre evalueret. Begge rapporter peger på, at den brobygning og de relationer som Bydelsmødrene opbygger til andre kvinder, til systemet og Bydelsmor til Bydelsmor skaber positive bevægelser; indsatsen opbygger tillid og selvtillid, forbedre dansksprog, giver kvinder mod på at løse deres egne problemer og gør at mødre bliver bedre til at tale med deres børn. (Deloitte-evaluering 2015, ØUG 2016).

På landsmødet skal vi reflektere over, hvad forandringer er: Hvordan skabes de og hvordan man kan se en forandring? Ofte er forandringer noget, der sker over tid og som vi derfor ikke altid kan få øje på.

Bydelsmødre kan styrke mødre i at være aktive i deres børns liv

Certa udsendte i begyndelsen af 2016 en rapport om, hvordan indsatser som fx Bydelsmødre kan forebygge radikalisering. Rapporten viser, at positive lokale fællesskaber, ligesom Bydelsmødre, der støtter bekymrede forældre, som mangler viden og netværk, har en stor forebyggende betydning. På styregruppemødet i foråret blev rapporten diskuteret og styregruppen besluttede, at det var et tema, som vi gerne ville tage op på landsmødet.

Vi har inviteret Certa, som har sagt ja til at komme og fortælle os om rapportens resultater. Den viden, som Certa deler med os, skal vi diskutere i en paneldebat, hvor vi har inviteret: PET, som vil bidrage med deres viden om det trusselsbillede, de ser i Danmark lige nu, Katina Ali Rasmussen fra HAYAT, Danmark, som vil fortælle os om kommunikationsredskaber og om de erfaringer, hun har med at arbejde med sårbare unge, som er på vej ud i ekstreme miljøer. Sidst men ikke mindst deltager Kaltoum Belmouhand fra Bydelsmødrenes styregruppe. Den nye viden skal vi naturligvis også diskutere med hinanden. Når paneldebatten er slut, fortsætter vi med en stor samtalesalon, hvor I skal på banen. I samtalesalonen skal vi diskutere, hvordan Bydelsmødrene kan være gode forældre-forbilleder for andre mødre.

Vi glæder os til årets landsmøde. Det bliver super spændende, så skynd jer at tilmelde jer via vores hjemmeside bydelsmor.dk