Corona rammer skævt - Vi vidste fra begyndelsen, at her var en krise, hvor vores frivillige stod til at løfte et kæmpe ansvar

Den nye rapport CORONA RAMMER SKÆVT, udgivet af Institut for menneskerettigheder, viser blandt andet, at den mundtlige formidling og nære dialog er afgørende for at nødvendige informationer kommer ud til etniske minoriteter. Vores frivillige bydelsmødre har været et vigtigt link i informations-infrastrukturen under coronakrisen, og har til rapporten bidraget med uvurderlig viden om informationsspredning under krisen. Rapportens slutninger giver også noget at tage fat på til næste gang.

Lige for tiden snakker vi meget om, hvad coronakrisen har lært os. Og er der noget, krisen har lært os her i Bydelsmødre, er det at vores frivilliges indsats er afgørende for informationsspredning i det danske samfund. Den indsats kan vi i Danmark blive endnu bedre til at understøtte og supplere.

En udfordrende målgruppe under pandemien

Bydelsmødre kan nå familier, der ellers er svære at nå. Mennesker med sprogbarrierer, læsevanskeligheder, manglende digitale kompetencer og kendskab til det danske system. Det er en farlig cocktail, ikke mindst under en pandemi, når informationer og retningslinjer skal lynhurtigt ud til alle.

Dertil kommer isolationen. Selv under normale omstændigheder, lever en del af de familier isoleret fra det omgivende samfund, men ufrivilligt. Under krisen, har mange valgt at isolere sig frivilligt på grund af frygt for smitte, og det har gjort dem endnu sværere at nå.

Der er brug for et grundigt kommunikationstjek

Som rapporten peger på, er der brug for at vi i Danmark får tjekket op på den kommunikation, vi stiller til rådighed for borgerne. Det er afgørende at vi i tide kan få vigtige informationer ud gennem de kanaler, som borgerne bruger.

Netop sådan et tjek laver vi også lige nu i Bydelsmødre. En bevilling fra TrygFonden har givet os mulighed for at styrke information og hjælp til udsatte familier her og nu ifm. Covid19 og dermed få styrket vores digitale kanaler, så vi i fremtiden er endnu bedre rustet til at reagere hurtigt og effektivt med den rigtige kommunikation. Endnu engang ser det ud til at Bydelsmødrene sidder inde med en nøgle til viden på det område.

Find rapporten CORONA RAMMER SKÆVT af Institut for Menneskerettigheder her.