En platform for åben dialog – så vi kan leve livet på vores egne præmisser

I slutningen af februar fik Bydelsmødre besøg af ligestillingsminister Eva Kjer Hansen og Borgmester for Beskæftigelses- og Integration i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard til et møde, som satte social kontrol på dagsordenen.

Bydelsmødrene er eksperter på et område, som begge politikere er optaget af og seks Bydelsmødre stod klar til at dele deres viden og erfaringer med social kontrol.

Bydelsmødrene stillede gennem seks historier skarpt på social kontrol fra mange forskellige vinkler og viste politikerne, hvordan problemet ser ud fra forældrenes perspektiv. Vi gav konkrete eksempler på personlige erfaringer med selv at være blevet udsat for social kontrol. Vi forklarede om at navigere i dilemmaer, der forvirrer og gør det svært at finde balancen mellem social kontrol og børneopdragelse. Og vi forklarede om vores vision for en fremtid, hvor tavshed og tabuerne er brudt, så vi kan tale åbent om dilemmaerne og støtte hinanden til at stå stærkt i vores eget liv og være gode rollemodeller for vores børn.

Både Ministeren og Borgmesteren var nysgerrige, stillede gode spørgsmål og lyttede aktivt til Bydelsmødrenes historier.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen sagde efter mødet:

”Ved at bygge nogle fællesskaber, som det er lykkes med i Bydelsmødre, så får de lavet en platform til at kunne leve livet på deres egne præmisser og hjælpe andre kvinder til at gøre det samme – de får simpelthen friheden”

Se videoen her

Og Københavns Beskæftigelses- og Integrationsminister bakker Eva Kjer Hansen op, da hun på sin facebookside skrev:

”Bydelsmødrene spiller en rigtig vigtig rolle i arbejdet med at komme social kontrol til livs. De er lokalt forankret og derfor kan de skabe tillid og bygge bro mellem familierne og myndighederne (…) Gennem Bydelsmødrenes stærke fortællinger blev vi klogere på, hvor svære og komplicerede problemstillinger, der er på spil i familier med social kontrol.”

Bydelsmødrenes gode historier og resultater fortjener at blive udbredt! Derfor er vi meget glade for at både Eva Kjer Hansen og Cecilia Lonning-Skovgaard lagde vejen forbi os så Bydelsmødrenes erfaringer og viden bliver hørt både på Christiansborg og i Københavns Kommune.