Månedsmøder og foreningsarbejde

Når Bydelsmødre-uddannelsen er afsluttet skal Bydelsmødrene i gang med at være Bydelsmødre i praksis. Ofte hører vi Bydelsmødrene spørge: ”Hvordan kommer vi godt i gang?”

Af Zeljka Secerbegovic seniorkonsulent i Bydelsmødre

Første skridt: det gode månedsmøde

Når Bydelsmødre-uddannelsen er afsluttet skal Bydelsmødrene i gang med at være Bydelsmødre i praksis. Ofte hører vi Bydelsmødrene spørge: ”Hvordan kommer vi godt i gang?”

Her er det vigtigt, at vi som Bydelsmødre bliver trygge ved Bydelsmødrenes kerneopgave – altså det at opsøge kvinder, man ikke nødvendigvis kender, tale med dem og fx guide dem videre til relevante fagpersoner, som kan hjælpe. For at det kan lade sig gøre, skal gruppen øve sig i at udveksle erfaringer med hinanden. Derfor er det vigtigt, at Bydelsmødrene mødes en gang om måneden og afholder månedsmøde, hvor de kan give hinanden så meget sparring på deres Bydelsmødreopgaver som muligt.

I starten kan afholdelse af månedsmøder godt være en udfordring. Hvordan afholder vi relevante månedsmøder, som alle Bydelsmødre har lyst til at deltage i?

Vi er i gang med at udarbejde en guide, hvor vi beskriver månedsmøder og hvordan man afholder månedsmøder. Guiden er et redskab til, at I som Bydelsmødre selv kan planlægge og afholde gode månedsmøder. Hvis I oplever udfordringer kan I kontakte Bydelsmor-konsulenterne. De har uddannet sig i at hjælpe Bydelsmødre-grupper med månedsmøder, og ledelse i det hele taget. De kommer gerne forbi for at hjælpe eller støtte jer til at afholde gode månedsmøder.

Hvis I har brug for en Bydelsmor-konsulent kan I kontakte:

Gitte Stærk på 42 44 73 72 eller gitte@socialtansvar.dk

Næste skridt: Forening

Når I som Bydelsmødre er godt i gang med jeres frivillige indsats og afholder månedsmøder er næste skridt, at I organiserer jer som en frivillig social forening.

Da mange Bydelsmødre er uvante med at etablere en forening og at arbejde som forening, har vi udviklet en foreningsguide som trin for trin forklarer, hvordan I stifter en frivillig social forening og hvordan I siden arbejder som forening. For at gøre overgangen til forening mere overskuelig og for at I kan styrke jeres ledelseskompetence og selvstændighed er vi i gang med at udarbejde en enkel guide, som kan være behjælpelig, når I skal afholde bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Hvis I har spørgsmål omkring bestyrelsesmøder eller overvejer at danne forening kan I kontakte:

Zeljka Secerbegovic på 30 17 78 04 eller zeljka@socialtansvar.dk