Vidste du, at Bydelsmødrene i høj grad hjælper kvinder med at komme i job?

Bydelsmødres nye digitale værktøj kan hurtigt og nemt fortælle, hvad Bydelsmødre-indsatsen hjælper andre kvinder med. Derudover kan det fortælle hvor mange kvinder taler Bydelsmødrene med, hvad taler de om og hvordan Bydelsmødrene hjælper kvinder videre.

Bydelsmødres nye digitale værktøj hjælper os med at samle svar på, hvordan Bydelsmødre-indsatsen virker og lige nu er Bydelsmor-konsulenterne i fuld gang med at besøge Bydelsmødre-grupper i hele landet og hjælpe dem med at downloade og lære det nye værktøj at kende.

Dokumentation af Bydelsmødreindsatsen er vigtig og i fremtiden kan vi gøre det meget nemmere. Nu kan Bydelsmødre udfylde et samtaleskema direkte på deres smartphones hver gang, de har haft en samtale med en kvinde.

… og de første svar er allerede kommet ind.

Bydelsmødrenes hjælp er stor

Vi kan allerede nu se, at Bydelsmødrene taler med kvinder om mange forskellige emner. Bydelsmødrene hjælper kvinder ved at vejlede og videregive information om alt fra muligheder for at komme i arbejde, Nem-Id, Eboks og/eller lignende og kontakt til kommunen til familieliv, sundhed og økonomi (se figuren nedenfor).  

Bydelsmødre bygger bro

Bydelsmødrene bruger i høj grad deres faglige, lokale netværk til at hjælpe kvinderne videre. I over 65 % af samtalerne henviser Bydelsmødre kvinder til offentlige instanser eller andre netværk, der kan hjælpe (se figuren nedenfor).

Svarene viser altså, hvordan Bydelsmødrene fungerer som brobyggere mellem kvinderne og det omkringliggende samfund. Bydelsmødrene henviser kvinder bl.a. til lægen, til lokale, sociale netværk, anonym rådgivning og kommunen (se figuren nedenfor). Kommunen kan ofte have svært ved at nå de kvinder, som Bydelsmødrene kan nå, men med hjælp fra Bydelsmødrene får kvinderne og kommunen kontakt.

Sammen kan vi vise Bydelsmødrenes store indsats!

For at få den bedste dokumentation er det vigtigt, at så mange Bydelsmødre som muligt bruger værktøjet og svarer på samtaleskemaet efter hver samtale med en kvinde.

Så hvis din Bydelsmødre-gruppe endnu ikke har haft besøg af en Bydelsmor-konsulent og lært at bruge det digitale værktøj, så skriv til gitte@socialtansvar.dk.