Pointer fra Landsmødet 2017

Bydelsmødrenes Landsmøde bestod i år af adskillige spændende og relevante oplæg omhandlende social kontrol. Gennem forskellige workshops udvekslede Bydelsmødrene erfaringer og egne oplevelser med social kontrol, med børne-opdragelse samt mødet med en ny kultur.

Her kan I se en liste over nogle af dagens vigtige pointer:

Relationen mellem forældre og børn

 • Det er vigtigt ikke at kontrollere børn, men at vejlede, henvise og rådgive dem. De skal have mulighed for at gøre deres egne erfaringer.
 • Man må gerne sætte rammer som forældre, men rammerne skal fyldes ud med tillid og dialog, og forældre skal støtte dem i deres valg.
 • Vis interesse for børnenes verden og de unges verden. Derved kan de negative tanker om børns og unges hverdagsaktiviteter mindskes.
 • Respekter børnenes mening og se situationer og udfordringer fra barnets perspektiv.

Kommunikation og åben dialog mellem børn og forældre

 • Forældre bør forklare, hvorfor de svarer som de gør med ordentlig forklaring og begrundelse.
 • Del erfaringer med hinanden og lyt til hinanden.
 • Sæt ord på følelser: tag snakken! Vigtig at der er et rum, hvor man kan tale frit og hvor børnene kan tale ud før man evt. siger nej.
 • Lav klare aftaler og lav klare definitioner f.eks. hvad er en gymnasiefest?

Balance mellem kultur, religion og opdragelse

 • Der skal være balance mellem kontrol og frihed samt mellem opdragelse og inddragelse.
 • Der skal bygges bro mellem samfund som forældre er vokset op, og det samfund de nu bor i (og børnene og de unge vokser op i).
 • Man kan bruge hinandens historier om negativ social kontrol til at italesætte de konsekvenser der kan være.
 • Det er svært at opdrage og sætte grænsen mellem negativ social kontrol og almindelig streng opdragelse.
 • Forældre har brug for et sted, hvor de kan få hjælp til opdragelse, til at forstå deres børn og for at være en del af positive fællesskaber, hvor forældre kan udveksle ideer og erfaringer.

Bydelsmødre kan hjælpe ved at

 • Skabe rum og mulighed for dialog blandt forældrene, da det have et fælles ståsted kan give tryghed hos forældre og åbne op for dialog med børnene.
 • Fungere som en kulturel oversætter for forældrene til at kunne forstå regler og normer i det danske samfund.
 • Være åbne, nysgerrige og opsøgende.
 • Gå ind i frygten hos forældrene, og tag hånd om det. Lav aktiv lytning: hvad tænker du om det, hvad kunne være det værste, der kunne ske. Stille åbne spørgsmål, da børneopdragelse er et følsomt emne.
 • Henvise og være brobygger mellem dem og de relevante personer.