Materialer og guides

Materialet er udarbejdet til, at Bydelsmødrene selv kan bruge det. Derfor findes det på den del af hjemmesiden, som hedder 'Til Bydelsmødregrupper'. Når du trykker på linket nedenfor, bliver du automatisk ledt der hen.

Som koordinator er din rolle i denne fase at klæde Bydelsmødrene på til selv at facilitere de forskellige workshops. Det kan I gøre ved at holde formøder, hvor I fordeler hvilke Bydelsmødre, der skal sige hvad - og øver det. Formøderne er vigtige, fordi de giver Bydelsmødrene ansvar og ejerskab for det organisatoriske arbejde og gruppens udvikling. Brug den tid der skal til. Det er helt essentielt at ejerskabet overdrages fra koordinator til gruppen, så gruppen kan fungere selvstændigt . 

Husk at introducere Bydelsmødrene til hele den del af hjemmesiden, som hedder 'Til Bydelsmødregruppen'. Her ligger alle de materialer, redskaber og workshops, som gruppen får brug for.

Tryk her for at få adgang til materialer og guides.