Som Bydelsmor har du tavshedspligt

To af grundværdierne i Bydelsmødrenes Landsorganisation er respekt og tillid; Vi vil skabe tillid og være respektfulde overfor hinanden og overfor de kvinder og familier, vi arbejder for. Det er derfor vigtigt for det frivillige arbejde, Bydelsmødre udfører, at oplysninger om private eller personlige forhold behandles fortroligt. Det betyder, at du som Bydelsmor ikke må give fortrolige oplysninger videre til uvedkommende.

Bydelsmødrenes Landsorganisation tager tavshedspligt meget alvorligt. I samtalen med kvinder, vil kvinderne fortæller om personlige forhold. Vi ønsker at behandle disse kvinder med tillid og respekt. De skal føle sig sikre på, at deres personlige oplysninger ikke bliver fortalt videre. Derfor har Bydelsmødre tavshedspligt.

Hvad er tavshedspligt

At have tavshedspligt betyder, at du ikke giver fortrolige oplysninger, som du får at vide gennem dit frivillige arbejde, videre til andre.

Det vil sige at du ikke må røbe fortrolige oplysninger i fuld offentlighed eller til en nær ven, selv om din ven lover ikke at fortælle det videre.

Hvad er fortrolige oplysninger

Det er oplysninger som du får i dit frivillige arbejde om fx familieforhold, seksuelle forhold, sygdom eller misbrug. 

Hvorfor har vi tavshedspligt

Formålet med tavshedspligt er at beskytte de mennesker, som fortæller om deres personlige forhold for at få hjælp til at løse deres problemer.

Straffelovens § 264

Som frivillig i Bydelsmødrenes Landsorganisation hører du under Straffelovens § 264. Efter denne lov må du ikke videregive meddelelser om eller billeder af andres private forhold.

Underretningspligt

I Servicelovens §154 står der, at, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at informere kommunen.

Du kan kontakte kommunen på mail, telefon eller personligt. Og du har mulighed for at kontakte kommunen anonymt.

Tvivl om tavshedspligt
Får du kendskab til forhold, som du er i tvivl om du har pligt til at videregive til myndighederne, er det en god idé at tale med din koordinator, din lokale kontaktperson eller de andre Bydelsmødre.

Du kan også henvende dig til Bydelsmødrenes Landssekretariat på telefon 30 17 78 04 eller 30 17 78 03. De kan hjælpe dig med afgøre, hvordan situationen skal tackles og - hvis det ønskes - hjælpe med en eventuel underretning.

Download

Download arbejdsark om dilemmaer vedrørende tavshedspligt og underretningspligt