Månedsmødet:
Bydelsmødrenes rygrad

En gang hver måned mødes Bydelsmødrene til et månedsmøde. Månedsmødet har mange forskellige funktioner og er på mange måder rygraden i Bydelsmødreindsatsen. Det er her, man oplever sig som en del af et fællesskab. Det er her, man kan få ny viden. Det er her, man kan hjælpe hinanden og planlægge nye aktiviteter.

Et månedsmøde består af tre dele:

1. Erfaringsudveksling: Vi fortæller hinanden om det, vi har lavet som Bydelsmødre siden sidst. Vi fortæller om en kvinde, vi har hjulpet, et oplæg vi har holdt eller en aktivitet, vi arrangerede. Vi sparrer, rådgiver og aflaster hinanden, når vi erfaringsudveksler. Det er gennem erfaringsudvekslingen, at vi bliver dygtigere til at være Bydelsmødre, fordi vi får inspiration og lærer af hinanden. Det er gennem erfaringsudvekslingen, at det bliver tydeligt, hvilken forandring vi skaber for andre kvinder.

Model til erfaringsudveksling: Kontakt Zeljka Secerbegovic: zeljka@socialtansvar.dk eller på tlf. 30177804

2. Ny viden: Vi lærer nye måder at håndtere Bydelsmødrearbejdet gennem ny viden. Ny viden får vi, når for eksempel fagpersoner kommer og holder oplæg eller når en Bydelsmor holder oplæg på baggrund af viden, hun har fået fra et kursus eller viden, hun har fra sit arbejde. Vi får ny viden, når vi sammen deler viden med hinanden på månedsmøderne. Det sker fx, når en Bydelsmor spørger om hjælp til, hvor hun skal henvise en kvinde og en anden Bydelsmor foreslår, at de skal kontakte familierådgivningen. Den nye viden gør, at vi hele tiden lærer nyt og bliver dygtigere til at hjælpe de kvinder, vi er i kontakt med.

3. Boost det sociale Bydelsmødrefællesskab: Vi bliver stærkere sammen som Bydelsmødregruppe, når vi lærer hinanden godt at kende og støtter hinanden i gruppen. Det sociale er limen, som holder det hele sammen. Det er en stærk motivationsfaktor, at man har det godt sammen socialt. Vi lærer hinanden at kende, når vi taler sammen om andre ting end det vi laver som Bydelsmødre, når vi griner sammen, når vi oplever noget sammen. På månedsmøderne kan man hver gang lave en social øvelse – for eksempel en energizer. Det styrker det sociale fællesskab.

Kontakt Zeljka Sercebegovic hvis vil du vide mere om det gode månedsmøde, hvordan I skaber gode vaner og afholder månedsmøder, som giver mening for alle.

Zeljka: Tlf. +450 3017 7804 eller på zeljka@socialtansvar.dk