Hjælp din nabo

Enestående mulighed for Bydelsmødrene at bestille et gratis dialogmøde om, hvad alle bør vide om vold i familien og hvordan du kan hjælpe.

Benyt denne mulighed for at få et gratis dialogmøde og få mere at vide om, hvordan du, som Bydelsmor kan hjælpe og støtte din nabo, ven eller veninde, som lever i en voldsudsat familie.

Baggrund
Vold i familien er et stort problem, ikke kun i København, men i hele Danmark. Oftest taler man om antallet af kvinder, der udsattes for fysisk vold i familien, som nyere undersøgelser har estimeret, er på minimum 33.000 om året. Men der er også en voldsudøver i familier med partnervold og i mange tilfælde børn, der er vidne til volden. Der er også mænd, som udsættes for partnervold.

I alt er over 125.000 mennesker berørt af fysisk vold, enten som udsat, udøver eller barn i en voldsudsat familie. Det svarer til 3 gange så mange som antallet af nye kræfttilfælde og personskader i trafikken hvert år - til sammen. Og det er et minimums tal. Hertil kommer alle de, der er udsat for den psykiske vold.

Partnervold findes i alle etniciteter, aldersgrupper, samfundslag og i alle postnumre.

I løbet af vores liv vil vi alle komme i kontakt med mennesker, som er udsat for den type af vold enten som søster, nabo eller kollega. De voldsudsatte beder ofte ikke selv om hjælp. De henvender sig typisk ikke til politi, de sociale myndigheder eller andre offentlige instanser. En helt ny undersøgelse viser, at netværket omkring familien, som har mistanken eller viden om volden gerne vil hjælpe, men er usikre på, hvad de skal gøre. Skal de gøre noget og hvordan skal de handle? Hvad vil andre sige, og er det at blande sig for meget i andres liv?

Vi skal blande os!

Mange både voldsudøvere og voldsudsatte forsøger at skjule eller fornægte volden. De har brug for hjælpen for at nedbryde tabuet eller fornægtelsen og finde vejen væk fra volden.

Hvis vi ikke gør noget, er det det samme som at acceptere volden. Volden vil oftest fortsætte og blive værre og værre for hver gang.

Børnene, der oplever volden, er de virkelige tabere i dette spil. De får ikke talt om, hvad der foregår derhjemme, da forældrene benægter eller fortrænger volden. Ofte bliver disse børn ensomme og isoleret, bl.a. fordi de ikke tør tage venner med hjem, da de aldrig ved hvilken forfatning eller stemning, der er i hjemmet. Børnene kan bringe volden med i deres voksenliv.

Bestil et dialogmøde inden den 1.10.2017

I løbet af de første 10 måneder projektet har kørt, har de to projektansvarlige holdt over 20 dialogmøder og talt med over 300 personer, bl.a. Bydelsmødre i Brønshøj, Kokkedal og Nørrebro. Frem til efterår 2017 kan Bydelsmødrene og andre bestille et dialogmøde ”Hjælp den voldsudsatte familie”. På et dialogmøde afdækker deltagerne de muligheder, de har for at hjælpe en familie fanget i voldsspiralen. Disse muligheder er forskellige afhængig af, om man fx er pårørende eller nabo eller om man taler med voldsudøveren eller den voldsudsatte.

Vi er to eksperter, Chris Poole og Lene Johannesson, som tilbyder at komme gratis ud til Bydelsmødrene i Københavnsområde for at udbrede konkrete idéer til, hvordan vi allesammen med små og enkle indsatser kan være med til at bremse vold i en familie. Hvis der kan skaffes midler til transportudgifter, kommer vi gerne til andre del af Danmark.

På et dialogmøde får man desuden oplysninger om de mange steder, hvor man kan henvise den voldsudsat, voldsudøver og barn i en familie med vold til at få yderligere hjælp.

DU KAN HJÆLPE DIN VEN, DIN SØSTER, DIN NABO TIL AT FORLADE VOLDEN OG LEVE ET LIV UDEN VOLD.

Aftal et gratis dialogmøde eller få mere at vide ved at kontakte Chris Poole, mail: info@voldsforebyggelse.nu, eller Lene Johannesson, mail: lene.johannesson@gmail.comeller se mere på facebooksiden ”hjælp den volds udsatte familie”.

Projektet er støttet af OAK Foundation, Danmark og samarbejder med LOKK, Landsorganisation af kvindekrisecentre