Fællesskab og forbilleder til gensidig inspiration

Af Zeljka Secerbegovic, Bydelsmødrenes Landsorganisation

I foråret og efteråret 2016 har Bydelsmødre fra Ballerup, Aarhus og Frederiksberg afholdt en kvindeturné i samarbejde med Sofie Carsten Nielsen, medlem af Folketinget for de radikale, og Josephine Fock, medlem af Folketinget for Alternativet.

Kvindeturnéen i almene boligområder sætter fokus på kvindelige forbilleder og fællesskab på tværs af kultur og religion. Personlige fortællinger fra de to gæster om deres egne, kvindelige forbilleder danner rammen for de deltagende kvinders egne historier om deres forbilleder.

Josephine Fock udtaler:” Det var virkelig inspirerende og berigende at opleve sådan et fantastisk "søsterskab" og møde nogle af Danmarks sejeste kvinder. ”

Sophie Carsten Nielsen opfatter aftnerne som en slags efteruddannelse og siger: ”Bydelsmødrenes Landsorganisation gør en fantastisk indsats i udsatte boligområder. Og de kvinder - hold nu op! De råder over flere ressourcer end vi fatter - Og de handler! Jeg er dybt inspireret. Tak de damer.”