Bydelsmødre hjælper flygtninge til god integration

76 Bydelsmødre fra hele Sjælland deltog i en workshop. Målet var at lave en plan for, hvordan Bydelsmødre kan hjælpe og skabe aktiviteter for nyankomne flygtninge, der har fået asyl.

Af Kasper Nygaard Jensen og Martine Nygaard Jensen

Dagen startede ud med et oplæg af Katrine Kanneworff fra Integrationsnet, som er en del af Dansk Flygtningehjælp. Hun forklarede, hvordan forskellige asylansøgere bliver modtaget. I øjeblikket kommer størstedelen af asylansøgere fra det krigshærgede Syrien, men der findes fx også asylansøgere, som er personligt forfulgt bl.a. på grund af deres politiske overbevisninger. Katrine Kanneworff kunne fortælle at Danmark i 2015 modtog ca. 10.000 flygtninge, og da dette tal har været faldende de seneste par år, forventer man at modtage 7.500 flygtninge i 2016. Til sammenligning modtog Tyskland i 2015 1,1 mio. flygtninge og Sverige modtog 162.877 flygtninge. Herefter forklarede Katrine Kanneworff om kommunernes modtagelsesprogrammer, startpakken og det integrationsprogram som bliver tilrettelagt for flygtningene, så snart de har modtaget asyl.

Undervejs kom Bydelsmødrene med input om, hvad der sker i flygtningenes første møde med Danmark og kommunerne, og hvorfor netop de kan yde en særlig indsats på flygtningeområdet. Man kom frem til, at det er vigtigt, at Bydelsmødrene bakker op om de gældende regler på området, og på en positiv måde opfordrer nye flygtninge til at få det bedste ud af situationen. Ude i kommunerne kan Bydelsmødrene være en stor hjælp med kernekompetencer som sprogforståelse, kendskab til at være ny i Danmark, viden om job, bolig og det danske samfund, og det faktum at Bydelsmødrene spreder tryghed og støtte.

Efter en god frokost hvor der blev snakket på tværs af de forskellige Bydelsmødregrupper blev det tid til et oplæg af Mia Panvil fra Welcome House, et velkomsthus for flygtninge i Københavns kommune. Mia Panvil fortalte om de udfordringer hverdagen bringer, der langt hen ad vejen består af sprogbarrierer. Welcome House har mange frivillige tilknyttet som laver aktiviteter sammen med flygtningene, men det er ikke altid nemt at finde frem til det rette, når man ikke taler samme sprog. Mia Panvil var sikker på, at Bydelsmødrene kunne være en kæmpe hjælp og blive en vigtig del af huset. Da Bydelsmødrene kan skabe tryghed og relationer til andre mennesker i Danmark, er det vigtigt at der bliver skabt kontakt til de nyankomne flygtninge inden, de flytter videre til deres permanente boliger og risikerer at blive isoleret.

Dagen sluttede af med workshop, hvor Bydelsmødrene arbejdede med, hvordan de kan være med til at skabe en god modtagelse af nyankomne flygtninge i kommunerne. Bydelsmødrene lavede i mindre grupper konkrete planer for, hvad de ville gå i gang med i deres lokalområder.

En yderst lærerig og produktiv dag der stod i den gode integrations navn var hermed afsluttet, og efterlod en masse gode idéer til videreudvikling og udførelse overalt på Sjælland.

Download

Download tidslinje illustrationen over en flygtnings ankomst til Danmark 

Download slides af Katrine Kanneworff