Bydelsmødre – en gevinst for samfundet

Året startede med at understrege, at Bydelsmødre er en god investering. Økonomer Uden Grænser foretog en analyse af Bydelsmødre indsatsen og den viste at:

  • En investering 3 mio. kroner pr. år giver 137.000 frivilligtimer, heraf mange som det offentlige ellers skal betale for.
  • De 137.000 frivilligtimer giver årligt en samfundsøkonomisk gevinst på 36,2 mio. kroner
  • Samfundet får mellem 3 og 10 gange pengene igen over en periode på 10 år.

Vi har i mange år været optaget af hvordan positive fællesskaber er centrale for at skabe forandring og Bydelsmødre har vist at stærke lokale fællesskaber er en forudsætning for gode integrationsløsninger. Desuden peger en rapport fra Certa på at indsatser som Bydelsmødre, der styrker lokale fællesskaber og bygger mødre op, kan modvirke radikalisering. Derfor valgte vi i år på landsmødet at diskutere Bydelsmødrenes rolle i forhold til radikaliserede unger og indsatsens evne til at styrke mødre og relationer lokalt.

8. maj 2016 fejrede vi ”Hverdagens integration” til et arrangement på Statens Museum for Kunst med støtte fra Bikubenfonden. Arrangementet satte fokus på lokale integrationsløsninger og den integration, som foregår i hverdagen mellem os mennesker. Næsten 200 mennesker kom for at høre Bydelsmødrene sætte fokus på hvordan integrationen ikke er en individuel proces, men tværtimod noget som sker, når andre inviterer ind i fællesskabet. Det blev en inspirerende dag med taler, paneldebat, en samtalesalon og et kunstværksted og en smuk koncert med ANYA.

Nye samarbejder opstår løbende og det er godt, fordi vi sammen kan skabe bedre løsninger. I år er samarbejdet mellem Hjerteforeningen, Rushy Rashid Højbjerg og Bydelsmødre støttet af Trygfonden for alvor kommet i gang. Det handler om "Hjertevarm mad - fra hele verden". 2016 var også året hvor samarbejdet med Københavns kommune bredte sig til også at omfatte netværksgrupper for ensomme ældre styret af Bydelsmødre, og et tæt samarbejde mellem Bydelsmødre og Welcome House, netværkshus for nyankomne flygtninge. Begge samarbejder som giver god mening, fordi Bydelsmødres evne til relationsarbejde er omdrejningspunktet.

I år fik vi også tid til at tilbyde Bydelsmødre et kursus i projektledelse og i starten af det nye år vil vores nye projektlederhåndbog ligge på hjemmesiden til gavn for alle.

2016 var også året hvor Bydelsmødre for alvor oplevede at blive inddraget som eksperter både nationalt og lokalt. Det er en stor anerkendelse af vores indsats, viden og erfaringer at politikere, ministre, fagfolk og andre frivillige organisationer lytter til os.

Alt i alt har 2016 budt på mange spændende nye opgaver, nye døre er åbnet, Bydelsmødrenes faglighed er styrket, mange kvinder er blevet hjulpet og mange flere Bydelsmødre er uddannet.

Vi takker alle for et rigtig godt år og vi glæder os til et nyt!

God jul og rigtig godt nytår,

Mai-Britt Haugaard Jeppesen

Chef for Bydelsmødre