Vi sætter fokus på frivillig ledelse

I maj afholdte Bydelsmødre-sekretariatet et kursus om frivillig ledelse for forkvinder, bestyrelsesmedlemmer og andre Bydelsmødre, som tager ledelsesansvar i deres Bydelsmødre-grupper.

Ca. 50 Bydelsmødre fra 31 grupper deltog i kurset.


Målet med kurset var at få mere viden om den rolle og det ansvar, man har som forkvinde og som bestyrelsesmedlem. Det er nemlig ikke altid helt nemt. At være forkvinde handler om turde at tage ansvar, om at indtage en ny rolle i gruppen, lytte og være god til at inddrage andre og så skal hun være god til at hjælpe gruppen med at samarbejde og nå sine mål.


På kurset delte vi den frivillige leders kompetencer op i to slags kompetencer: De relationelle kompetencerog de organisatoriske kompetencer.


Herunder talte vi om:

  • Hvad motiverer og engagerer os som Bydelsmødre
  • Hvordan man som frivillig leder er kulturbærer for Bydelsmødrenes værdier og hvordan man understøtter en god kultur i gruppen.
  • Hvordan vi laver gode visioner og sætte mål, så gruppen når sine mål.
  • Hvordan man analyserer og løse en konfliktfyldt situation


Tegningen I ser nedenfor, viser et overblik over, hvordan vi frivillige ledelse kan illustreres.


Fremadrettet vil der hvert år udbydes et kursus som opkvalificere Bydelsmødre i ledelse – både ledelse af frivillige og ledelse af aktiviteter lokalt.