Nyt fra Fonden for Socialt Ansvar

For at belyse, at Fonden og hele det frivillige sociale område har brug for en grundfinansiering for at overleve, nu hvor satspuljen er blevet nedlagt, kører Fonden lige nu en kampagne med hovedbudskabet:


LAD IKKE DE FRIVILLIGE ILDSJÆLE BRÆNDE UD

 

Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer.

Vi ved, at en tidlig, langsigtet indsats er den bedste investering for samfundet i forhold til børn,

unge, forældre, skole og integration. Blandt de mange frivillige ildsjæle vi arbejder med kan

nævnes:

  • Natteravnene, der gennem tilstedeværelse og omsorg i nattelivet har en forebyggende effekt.
  • Bydelsmødre, der støtter og motiverer isolerede kvinder til at blive stærke mødre og aktive medborgere.
  • Baba, der bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de bliver aktive rollemodeller.


Millioner af danskere er hvert år i kontakt med en af de mange frivillige sociale organisationer i Danmark. Alle er startet og drevet af ildsjæle, som gør et kæmpe, beundringsværdigt arbejde og bruger deres tid på forsømte områder, hvor stat og kommune ikke slår til. Derfor er det vigtigt at sikre, at disse ildsjæle ikke brænder ud eller slukkes af administration, fundraising og excelark.


Fonden for Socialt Ansvar tager sig af dette arbejde og sikrer, at flammen fortsat brænder. Så de frivillige ildsjæle kan gøre det, de er bedst til og gøre verden bedre for de forsømte og oversete i vores samfund. Nu har politikerne valgt at droppe satspuljemidlerne – og hvis Fonden for Socialt Ansvar ikke kommer på Finansloven, vil ildsjælene blive kvalt.