Mind the Democracy!

Tillykke Danmark!

Langt flere med etnisk minoritetsbaggrund deltog i Danmarks demokratiske styreform og brugte deres ret til at (be)stemme til folketingsvalget 5. juni.


Det samme skal ske med den demokratiske livsform.


Derfor laver Bydelsmødre og Baba – fordi far er vigtig Mind the Democracy Gadehøjskoler over hele landet.Her bliver Bydelsmødre og Baba frivillige uddannet til demokrati-inspiratorer og vil selv afholde Gadehøjskoler for deres netværk.


Målet med Gadehøjskolerne er at frigive den demokratiske handlekraft hos forældre med minoritetsbaggrund i udsatte livssituationer til at kunne og ville deltage som ligeværdige medborgere i de mange demokratiske processer i samfundet.


På Gadehøjskolerne vil vi reflektere over og øve de demokratiske forudsætninger fx: mod, indblik i magtstrukturer, tillid til at det virker, overblik over muligheder for indflydelse og dialogiske færdigheder.


Vi starter i Helsingør og derefter København i efteråret 2019 og planen er, at Gadehøjskolerne rykker til Jylland og Fyn i forår og efterår 2020.


Vil du vide mere, så kontakt Maja Langhorn: maja@socialtansvar.dk

Mind the Democracy er finansieret af Udlændinge og Integrationsministeriet