Landsmøde 2019 – sæt kryds!

Traditionen tro holder vi Landsmøde den 27. oktober på Nyborg Strand.

Sidste år tog vi hul på det store emne omkring tidlig forebyggelse og fokus på det lille barn. Vi har tilsluttet os småbørnsløftet og arbejder med Bydelsmødrene omkring barnets første 1000 dage. Vi diskuterede bl.a., hvordan vi som frivilligindsats kan hjælpe udsatte familier, så de kan stimulere deres barns udvikling og dermed sikre en bedre fremtid for deres børn. Vi havde også fokus på FN’s verdensmål og på hvordan vi som Bydelsmødre påvirker verdensmålene i positiv retning.

I 2019 vil vi igen sætte fokus på et aktuelt emne, som optager os og som optager samfundet.

Sæt allerede kryds i kalenderen og glæd Jer til faglige oplæg, Bydelsmødrenes egne fortællinger og handlingsorienterede workshops.

Vi glæder os til en festlig dag og et gensyn med alle!